man in blue with helmet

Řešení AERZEN pro bioplyn

Prémiové technologie pro sektor bioplynu - vyrobené splščností AERZEN

Zákazníci mohou těžit z rozsáhlého know-how, které společnost AERZEN získala během desítek let zkušeností v chemickém a petrochemickém průmyslu. Využití bioplynu, jako zdroje energie, výrazně přispívá k dosažení environmentálních cílů stanovených na národní i mezinárodní úrovni; to sníží závislost na jaderné energii i pomůže při snižování produkce emisí CO2.

My v AERZEN podporujeme všechny tyto záměry s našimi víc než 43 agenturami po celém světě.

V průběhu mnoha let dmýchadla a kompresory Aerzen dopravují a stláčejí všechny typy plynů a plynových směsí v zařízeních chemických a petrochemických závodů. Tímto způsobem jsou rozhodujícími kriteriemi energetická efektivnost, bezpečnost závodu a spolehlivost. Na základě tohoto know-how a získaných zkušeností nabízí AERZEN výrobky, které jsou speciálně vyvinuté pro trh bioplynu:

ať stroje a čistírny na bioplyn (BGTP), podporováním přívodného tlaku, kombinovaného tepla a energie (CHP) anebo jako základní část zařízení na vstřikování bioplynu (BGIP) pro stláčení biometanu na vstřikování do plynových mřížek; AERZEN má vhodné dmýchadlo anebo kompresor pro každé použití. Mohou se nabízet řešení specifické pro zákazníka ze široké řady velikostí strojů a dizajnéřských tlaků.

Všechna dmychadla a kompresory je dovoleno použít v nebezpečných oblastech zóny 1 a zóny 2 dle definice uvedené ve směrnici ATEX RL 2014/34/EU a směrnici o strojním zařízení, včetně nejnovější bezpečnostní normy (EN 1012-3) a nařízení DVGW*, platné pro Německo.
*DVGW: Německá technická a vědecká organizace pro plyn a vodu

Diagram řešení AERZEN pro bioplyn - funkčnost bioplynové stanice
Bioplynová řešení AERZEN - funkčnost bioplynové stanice
Schematické znázornění využití technologie AERZEN v bioplynových stanicích
AERZEN má vhodnou technologii na jakékoli bioplynové použití