man in blue with helmet

Online nástroje

Výpočet pro váš typ aplikace

V případě vnitřní instalace dmychadel nebo kompresorů musí být brány v úvahu i určité ovlivňující faktory. Pro váš konkrétní případ kalkulace můžete zadat různé hodnoty online a výsledek se zobrazí ihned.

Online služba pro registrované uživatele

Jako registrovaný uživatel můžete těžit z dalších Online služeb. Můžete získat všeobecné prospekty přímo online. Pokud jste již našim zákazníkem můžete zde najít produktové katalogy, návody k obsluze a online konfigurátory. Registrace je zdarma.

Registrace a přihlášení