man in blue with helmet

Chemický a zpracovatelský průmysl

spolehlivost se snoubí s účinností

Efektivní kompresory a dmychadla od AERZEN - osvědčené v četných provozních prostředích, vhodné téměř pro všechna média, jedinečné ve své spolehlivosti a adaptabilní pro individuální specifikace zákazníků

Chemický průmysl zcela závisí na spolehlivých dodávkách procesního plynu. Ale každý proces je odlišní a vyžaduje si specializované zařízení. Řešení: Efektivní kompresory a dmýchadla AERZEN, osvědčené v počtu rozličných prostředí, vhodné téměř pro všechny média, v bezkonkurenční spolehlivosti a adaptabilní pro specifické podmínky klienta. Může být toto řešení skutečně tak jednoduché? Ano, může!

Směrnice EU na ochranu před explozí hrají mimo jiné důležitou roli v chemickém průmyslu. Svými výrobky nabízí společnost AERZEN vždy vhodná řešení.

Ať je to v chemickém, petrochemickém anebo energetickém průmyslu, s amoniakem, argonem, styrenovým plynem, vinylchloridem anebo s vodíkem - bezolejové kompresory, dmýchadla a vakuové čerpadla od AERZEN se osvědčili ve víc než 10 000 instalacích a procesech po celém světě.

Všechna dmychadla a kompresory lze použít v nebezpečných oblastech zóna 1 a zóna 2 dle definice uvedené ve směrnici ATEX RL 2014/34/EU a Směrnici o strojním zařízení včetně nejnovější bezpečnostní normy (EN 1012-3).

Zprávy o používání

AERZEN nabízí řešení ze svého širokého portfolia produktů téměř pro všechny zóny TEX
Směrnice EU na ochranu před explozí hrají mimo jiné důležitou roli v chemickém průmyslu. Svými výrobky nabízí společnost AERZEN vždy vhodná řešení.

S AERZEN na bezpečné straně

Technická kompetentnost - AERZEN nabízí řešení ve smyslu směrnic ATEX

Od chemie po procesní techniku roste počet aplikací zahrnutých do rozsáhlých směrnic EU pro ochranu před výbuchem. Na základě zkušeností, získaných během několika desetiletí, nabízí AERZEN rozsáhlé portfolio produktů pro maximální bezpečnost, které jsou zároveň i z ekonomického pohledu vysoce účinné.

BASF Antverpy si opatřil pro svůj provoz nový kompresor AERZEN. Měl by být zodpovědný za extrahování butadienu
V létě 2014 bude uvedena do provozu nová jednotka firmy BASF.

Kompresor AERZEN se podílí na extrahování butadienu

Úspěšný příběh - BASF Antwerpy

AERZEN Belgie dodává šroubový kompresor VR 736 pro nový závod pro extrahování butadienu v BASF Antwerpy.

Obrázek agregátu AERZEN Delta Hybrid

Pneumatické dopravování granulátů a prachu

Úspěšný příběh - BASF Antwerpy

V průmyslovém parku Rudolstadt v Thüringene vyrábí BASF Performance Polymers GmbH polyamidový granulát. Stlačený vzduch hraje klíčovou roli, a tou je vytvářet dopravovací médium pro celý proces výroby. Během tří let vývoje vznikl agregát Aerzen Delta Hybrid.