Uvedení do provozu

Rychle a odborně

Součástí služeb AERZEN je samozřejmě uvedení Vaše stroje do provozu. Zkušení servisní technici AERZEN uvedou stroj do provozu a předají Vám jej v bezvadné kondici.

Dva AERZEN servisní technici provozují jednotku

Postaráme se o:

 • Kontrola montáže a vyrovnání.
 • První plnění provozních kapalin (olejová náplň, chladící kapalina atd.)
 • Nastavení a kontrola relevantních hodnot výstrahy a vypnutí, signálů do řídící jednotky nebo na Váš velín.
 • Uvedení stroje do provozu
 • Správné nastavení hodnot výstrahy a vypnutí je ověřeno několikahodinovým chodem stroje při běžných pracovních podmínkách.
 • Závěrečný předávací protokol

Součinnost provozovatele

 • Pomocný personál
 • Zdvihací zařízení
 • Pomocná média (těsnící a inertizační plyny)
 • Zázemí pro převlečení a osobní hygienu
 • Připojení stroje k elektrické napájecí síti
 • Připojení procesního potrubí a potrubí pomocných plynů, pokud je vyžadováno.

Uvedení do provozu speciálních strojů a strojů procesních plynů

Naší specializovaní zaměstnanci jsou k dispozici pro montáž a uvedení do provozu speciálních strojů a strojů procesních plynů kdekoliv na světě. Obvykle poskytované služby:

 • Kontrola a příprava základů
 • Montáž stroje, převodovky, hlavního motoru a olejového hospodářství
 • Instalace dodaných tlumičů, fitinek a procesního potrubí
 • Montáž vnitřních potrubních rozvodů stroje (těsnící médium, olej, impulsní potrubí MaR)
 • Ustavení spojek
 • Montáž protihlukového krytu
 • Plnění provozních kapalin (olej) odvzdušnění olejového systému
 • Kontrola instrumentace, řízení a komunikace s NŘS, kontrola funkce bezpečnostních prvků
 • Uvedení do provozu a zkušební chod
 • Předávací protokol.