Two people on stage

Sestava pro bioplynů - Delta dmychadlo GM 3S ... 50L

Objemové dmychadla

Pro bioplynové a biometánové aplikace.

Prémiové technologie pro sektor bioplynu - vyrobené firmou AERZEN

ať stroje a čistírny na bioplyn (BGTP), podporováním přívodného tlaku, kombinovaného tepla a energie (CHP) anebo jako základní část zařízení na vstřikování bioplynu (BGIP) pro stláčení biometanu na vstřikování do plynových mřížek; AERZEN má vhodné dmýchadlo anebo kompresor pro každé použití.

Speciálně navržen pro trh bioplynu, AERZEN bioplynové dmychadla sérií GM zajistí dokonalou spolehlivost a efektivitu. Bioplynové dmychadla jsou k dispozici v různých velikostech. Vzhledem k TÜV- certifikovanému odporu tlakového výbuchu 12 barů, mohou být tyto dmychadla také použity v procesech s vnitřní ATEX zónou 1.

Oblasti použití:

  • Komprese biometanu a bioplynu, skládkového plynu, zemního plynu, CH-směsných plynů atd.
  • 9 velikostí pro objemy v rozmezí 30 m3 / h a 2700 m3 / h.
  • Ovládání intenzity toku tím, že řídí rychlost otáčení a obtok. Regulační rozsah 0 až 100%
  • Zvýšený tlak sání: 0.5 baru g max.
  • Výstupní tlak: 1.0 baru g max.
Druh stavby
Objemové dmychadla
Objemový průtok
30 do 2.700 m3/h
Střední
Skládka- a bioplyn , natural , town
Dopravníky
bezolejový
Provoz pod tlakem
přetlak 1.000 mbar

Dmychadlo na bioplyn

Zákazníci využívají výhod rozsáhlého know-how, které firma AERZEN získala za desítku let zkušeností v chemickém a petrochemickém průmyslu. Využití bioplynu jako zdroje energie významně přispěje k dosažení enviromentálních cílů stanovených na národní i mezinárodní úrovni; to sníží závislost od jádrové energie anebo emisí CO2.

Použití

  • skládkový plyn
  • bioplyn
  • zemní plyn
  • svítiplyn

Příslušenství a řešení