KONTAMINACE PRODUKTŮ? NE SE SPOLEČNOSTÍ AERZEN!

Zaručujeme 100% čistotu produktů, bezpečnost a spolehlivost.


Tlumiče hluku na výstupu bez absorpčního materiálu, stroje vyhovující normě ATEX a bezolejové třídě 0.

Dokonale bezolejová technologie stlačeného vzduchu od společnosti AERZEN bez použití absorpčních materiálů zajistí 100% čistotu výrobku při všech procesech přepravy choulostivých sypkých materiálů.
Díky inovativní technologii s certifikací ATEX nabízíme řešení pro náročné výrobní požadavky např. v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu nebo v chemických a petrochemických procesech.

Informační brožura ke stažení


100% ČISTOTA VÝROBKŮ

díky certifikované bezolejové třídě 0

V mnoha průmyslových odvětvích je čistota stlačeného vzduchu zásadní, protože významně ovlivňuje kvalitu procesů při výrobě vysoce kvalitních výrobků. Platí to například pro potravinářský průmysl, farmaceutický a kosmetický průmysl, pro určité oblasti automobilového průmyslu, pro papírnický a textilní průmysl, pro lékařské technologie, ale i pro citlivé chemické nebo petrochemické procesy.  Ve všech případech, kdy by se stlačený vzduch mohl dostat do kontaktu s výrobkem, jako například u pneumatické dopravy, je důležité zajistit, aby stlačený vzduch neobsahoval olej dle ISO 8573-1, třída 0. Kontaminace výrobku olejem může totiž mít nepříjemné následky, jako například znehodnocení celé šarže.

CERTIFICATE FOR THE FOOD INDUSTRY

AERZEN Certificate ISO 22000

Ve spolupráci s TÜV Rheinland LGA Products GmbH byla tato bezpečnostní norma definována na základě následujících předpisů a norem:

  •  ISO 8573-1: 2010 část 1: Kontaminanty a třídy čistoty
  •  ISO 8573-2: 2007 část 2: Testovací metody obsahu aerosolového oleje
  •  ISO 8573-5: 2001 část 5: Testovací metody obsahu výparů oleje a organických rozpouštědel.

Certifikát pro bezolejový provoz Delta Blower, Delta Hybrid, Delta Screw

Osvědčení pro bezolejový provoz Delta Hybrid
Bezolejový provoz Delta Hybrid
Osvědčení pro dmychadlo GM s bezolejovým provozem
Dmychadlo GM s bezolejovým provozem
Certificate Oil-free Operation VML Compressor
Oil-free Operation VML Compressor
Osvědčení pro kompresor VM s bezolejovým provozem
Kompresor VM s bezolejovým provozem

100% SPOLEHLIVOST

díky technologii tlumičů bez absorpčních materiálů

Nové patentované tlumiče zajišťují vyšší energetickou účinnost a delší životnost systémů se stlačeným vzduchem a navíc splňují požadavky na hladinu akustického tlaku. Společnost AERZEN vyvinula ve svém výzkumném a vývojovém centru novou technologii, kterou si úspěšně nechala patentovat (evropský patent č. 1857682). V budoucnosti AERZEN využije takzvané reaktivní tlumiče pro snížení hluku potrubí u řad Delta Blower (objemové dmychadlo), Delta Hybrid (rotační pístový kompresor) a Delta Screw (šroubový kompresor).


100% bezpečnost

díky technologiím certifikovaných pro ATEX

Bezpečné, efektivní a úsporné. Kompresory a dmychadla společnosti AERZEN byly vždy využívány v kritických oblastech. Procesy kompatibilní s nařízením ATEX jsou výsledkem znalostí a zkušeností, nasbíraných za několik desetiletí ve všech oblastech využití.

  • 100% bezpečnost dle ATEX
  • Tlumiče hluku na výstupu bez absorpčního materiálu slouží jako lapače jisker
  • Ochrana před výbuchem při pneumatické přepravě sypkých materiálů
  • 100% čistota výrobků a bezpečnost díky certifikované technologii
  • AERZEN se průběžně vyvíjí, protože máme neustále na paměti Vaši bezpečnost i Vaše výrobky

Často přehlížená okolnost u systémů pneumatické dopravy je fakt, že dle analýzy rizika mohou v dmychadlech a kompresorech vznikat jiskry, které se s proudem vzduchu dostanou do přepravního potrubí, kde se může směs prachu a vzduchu vznítit. Koncept společnosti AERZEN ATEX nabízí řešení, certifikované TÜV. Lapač jisker, který je zabudovaný do základového rámu nebo na výtlačné straně tlumiče brání případnému přenesení jisker do nebezpečné zóny. Lapač jisker je možné objednat jako dodatečné vybavení - konečné rozhodnutí tak zůstává jen na našich zákaznících. Případné výdaje jsou tedy naprosto volitelnou položkou. Dále dlouhodobě ušetříte náklady na elektrickou energii, protože se vyhnete tlakovým ztrátám, způsobených dodatečným lapačem jisker.

Prohlášení o shodě

Řešení ATEX od AERZEN