Dmuchawy biogazu

Zaprojektowane dla rynku biogazu

Zaprojektowane dla rynku biogazu, zapewniają maksymalną moc i efektywność: dmuchawy biogazu AERZEN serii GM. Dostępne w wielu różnych wielkościach I – odpowiednio do dyrektywy ATEX 94/9/WE dyrektywy maszynowej (EN 1012-3) i zbioru zasad DVGW – wszystkie mogą być stosowane w strefach ochrony przeciwwybuchowej I i II.

Agregat do biogazu Delta Blower GM 3S ... 50L

Rodzaj konstrukcji
Dmuchawa rotacyjna
Przepływ objętościowy
30 do 2.700 m3/h
Środek tłoczący
Gazy składowiskowe i biogaz , natural , town
Tłoczenie
bezolejowy