Przeglądy i konserwacja

Szybko na miejscu, kompetentnie w działaniu

Potrzebujesz regularnego przeglądu i konserwacji, czynności utrzymania lub naprawy agregatu AERZEN? Masz problem techniczny, którego telefoniczna obsługa klienta lub Twoi konserwatorzy nie mogą rozwiązać? Z pomocą przyjdzie serwis montażowy firmy AERZEN. Działające na całym świecie zespoły wiedzą, co robić: szybko się zjawić i udzielić kompetentnej pomocy.

Technik serwisowy AERZEN przegląda agregat

Profesjonalizm szybko na miejscu

Wszystko jedno, czy konieczna jest konserwacja, przegląd, czynności utrzymania, czy naprawa agregatu AERZEN: serwis AERZEN ma punkty serwisowe na całym świecie i w każdej chwili zapewnia klientowi wsparcie, oferując wykwalifikowanych techników serwisowych i zdecentralizowane magazynowanie części zamiennych lub ich dostawy. Poprzez regionalną infolinię serwisową odpowiemy na pilne pytania techniczne, także poza godzinami pracy.

kompetencje z oryginalnymi częściami producenta z paszportem bezpieczeństwa

Fachowa wiedza i wieloletnie doświadczenie sprawiają, że nasi technicy serwisowi wdrażają właściwe działania służące bezpiecznej eksploatacji agregatów. Ponadto ci sami technicy przeszli odpowiednie szkolenia bezpieczeństwa w danym regionie świata i uzyskali właściwe certyfikaty. Pomaga to uniknąć czasochłonnych szkoleń ad hoc. W Niemczech montażyści serwisowi AERZEN posiadają np. Certyfikat Bezpieczeństwa Wykonawców (SCC), wymagany przez klientów z branży chemicznej i petrochemicznej.

Konserwacja według listy kontrolnej AERZEN

Do przeglądów i konserwacji dmuchaw rotacyjnych, sprężarek rotacyjnych i sprężarek śrubowych opracowano specjalne listy kontrolne, na podstawie których można sprawdzić konieczność przeprowadzenia robót serwisowych.  Przegląd agregatów obejmuje określenie łagodnej pracy, luzów stopnia, poziomu oleju i gęstości oleju. Kontrolowane są zawór ciśnieniowy (zawór bezpieczeństwa), zawór odciążenia rozruchu (jeśli występuje) i klapa zwrotna.  Po przeglądzie na podstawie listy kontrolnej klient otrzymuje raport dotyczący obecnego stanu maszyny. Jeśli konieczne są prace konserwacyjne, sporządzana jest odpowiednia oferta i podejmuje się ewentualnie dalsze prace serwisowe. Prace konserwacyjne obejmują: wymianę oleju, wymianę filtra na ssaniu i elementów przeniesienia napędu (pas klinowy, tuleje dociskowe). Reguluje się części przeniesienia napędu.

Odpowiednie do zastosowań na platformach wiertniczych.

Serwis AERZEN sprawdza się także na platformach wiertniczych i innych podobnych obiektach. Specjalnie przeszkoleni fachowcy dbają o agregaty firmy AERZEN także w panujących tam trudnych warunkach. Technicy ci przeszli kurs podstawowy z zakresu bezpieczeństwa na otwartym morzu i HUET (helicopter underwater escape training = schodzenie z opuszczającego się śmigłowca).

Praca w obiektach atomowych

Technicy serwisowi AERZEN są uprawnieni do przeprowadzania konserwacji, przeglądów lub generalnych przeglądów produktów AERZEN w obiektach atomowych. Nasi technicy posiadają dokument uprawniający do wejścia w strefę emisji i podlegają ciągłej kontroli naszych zewnętrznych ekspertów ochrony przed emisją. Dysponują potwierdzeniem możliwości kontroli standardów jakości według zasady KTA 1401 i zezwoleniem na zatrudnienie w obiektach zewnętrznych według § 15 StrlSchV (rozporządzenie o ochronie przed emisją).

Certyfikat Bezpieczeństwa Wykonawców (SCC)

Technicy serwisowi AERZEN uczestniczą w szkoleniach stowarzyszenia zawodowego branży metalowej w celu uzyskania Certyfikatu Bezpieczeństwa Wykonawców (SCC), łączącego system ochrony pracy i zarządzania środowiskiem dla podwykonawców. Taki certyfikat jest coraz częściej wymagany przez klientów z branży chemicznej, petrochemicznej, przez dostawców i w krajach Beneluksu. Certyfikacja umożliwia redukcję czasochłonnych i kosztownych szkoleń z zakresu BHP u klienta lub całkowitą ich eliminację. Certyfikacja to uznany symbol jakości pracy serwisowej.