man in blue with helmet

Instrukcje dotyczące ochrony danych

Szanowny użytkowniku

Witamy na naszych stronach internetowych. Poniżej chcielibyśmy poinformować Użytkownika na temat obchodzenia się z jego danymi zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

1. Polityka prywatności

Administrator

Podmiot odpowiedzialny za niżej przedstawione gromadzenie danych oraz ich przetwarzanie jest wymieniony w stopce redakcyjnej

Dane dotyczące użytkowania

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych, w celach statystycznych na naszym serwerze zapisywane są tymczasowo w postaci protokołu tzw. dane dotyczące użytkowania, , służące polepszeniu jakości naszych stron internetowych. Taki rekord składa się z:

 • strony, z której przesłano żądanie pliku,
 • nazwy pliku,
 • daty i godziny zapytania,
 • objętości transmisji danych,
 • statusu dostępu (przesyłanie pliku, plik nie został znaleziony),
 • opis typu stosowanej przeglądarki internetowej,
 • adresu IP stosowanego komputera, który jest skracany w ten sposób, aby nie można było odtworzyć odniesienia do konkretnej osoby. 

Wymienione dane protokołu są zapisywane jedynie w sposób zanonimizowany.

2. Bezpieczeństwo danych

Aby chronić dane Użytkownika przed dostępem ze strony podmiotów nieupoważnionych w możliwie kompleksowym zakresie, podejmujemy stosowne działania natury technicznej i organizacyjnej. Na naszych stronach stosujemy procedurę szyfrowania. Informacje podane przez Użytkownika są przekazywane z jego komputera na nasz serwer i odwrotnie za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem szyfrowania TLS. Użytkownik może rozpoznać to po symbolu zamkniętej kłódki w pasku stanu oraz protokole „https://” na początku wiersza adresu.

3. Przesyłanie informacji do osób trzecich

Przekazujemy dane Użytkownika w ramach przetwarzania danych z upoważnienia zgodnie z art. 28 RODO usługodawcom, którzy wspierają nas w prowadzeniu naszych stron internetowych (np. usługodawcom w zakresie serwisu stron internetowych, hostingu, trackingu i przesyłania newsletterów) oraz związanych z tym procesów. Nasi usługodawcy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania naszych instrukcji w ramach stosownej umowy.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Częściowo przekazujemy dane osobowe do kraju trzeciego spoza UE. Każdorazowo zadbaliśmy o należyty poziom ochrony danych: 

W przypadku Google Analytics, Google+ oraz YouTube (USA) należyty poziom ochrony danych wynika ze stosownego uczestnictwa w porozumieniu Privacy Shield (art. 45 ust. 1 RODO): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

W przypadku Cloudflare (USA) należyty poziom ochrony danych wynika ze stosownego uczestnictwa w porozumieniu Privacy Shield (art. 45 ust. 1 RODO): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active 

W przypadku salesforce (USA) należyty poziom ochrony danych wynika ze stosownego uczestnictwa w porozumieniu Privacy Shield (art. 45 ust. 1 RODO): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active

W przypadku LinkedIn (USA) należyty poziom ochrony danych wynika ze stosownego uczestnictwa w porozumieniu Privacy Shield (art. 45 ust. 1 RODO): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active  

W przypadku Twitter (USA) należyty poziom ochrony danych wynika ze stosownego uczestnictwa w porozumieniu Privacy Shield (art. 45 ust. 1 RODO): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active 

W przypadku Facebook (USA) należyty poziom ochrony danych wynika ze stosownego uczestnictwa w porozumieniu Privacy Shield (art. 45 ust. 1 RODO): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active  

Zapytanie Użytkownika przekazujemy spółkom nam podległym oraz spółkom dystrybucyjnym wewnątrz UE i poza jej granicami, jeśli zachodzi konieczność dalszego przetwarzania danych z takiego miejsca.

4. Hosting

Wykorzystywane przez nas usługi hostingu służą do udostępniania następujących usług: Usługi w zakresie infrastruktury i platform, mocy obliczeniowych, przechowywania danych oraz baz danych, zabezpieczania danych oraz serwisu technicznego, które wykorzystujemy w celu udostępniania naszej oferty online.

Przy tym przetwarzamy, względnie nasz oferent hostingowy przetwarza dane referencyjne, dane kontaktowe, dane treściowe, dane umowne, dane dotyczące korzystania, metadane oraz dane komunikacyjne klientów, podmiotów zainteresowanych oraz korzystających z oferty online na podstawie naszych uzasadnionych interesów polegających na efektywnym i niezawodnym udostępnianiu tej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w połączeniu z art. 28 RODO (zawarcie umowy o przetwarzanie danych z upoważnienia).

5. Content Delivery Network Cloudlfare

Korzystamy z tzw. „Content Delivery Network” (CDN), oferowanego przez Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Cloudflare jest certyfikowany w ramach Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności i na jego podstawie gwarantuje zgodność z europejskim prawem ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

CDN to usługa, przy pomocy której treści naszej oferty online, w szczególności duże pliki medialne, jak grafiki lub skrypty, zostają szybciej przekazane za pośrednictwem regionalnie rozmieszczonych serwerów połączonych poprzez Internet. Przetwarzanie danych użytkowników odbywa się jedynie w wyżej wymienionych celach oraz w celu utrzymania niezawodności i funkcjonalności CDN.

Korzystanie opiera się na naszych uzasadnionych interesach, tzn. na interesie polegającym na niezawodnym i efektywnym udostępnianiu, analizowaniu oraz optymalizowaniu naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Bliższe informacje są dostępne w polityce prywatności Cloudflare: https://www.cloudflare.com/security-policy.

  6. Cookies

  Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki cookie. Cookie to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być zapisywane i odczytywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Rozróżnia się między sesyjnymi plikami cookie, które są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki, oraz permanentnymi plikami cookie, które są zapisywane w zakresie wykraczającym poza pojedynczą sesję. Pliki cookie mogą zawierać dane, które umożliwiają rozpoznanie wykorzystywanego urządzenia. Częściowo pliki cookie zawierają również zaledwie informacje dotyczące określonych ustawień, których nie można odnieść do konkretnych osób. 

  Na naszych stronach wykorzystujemy sesyjne oraz permanentne pliki cookie. Przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na interesie polegającym na uczynieniu naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkowników, efektywniejszą i bardziej niezawodną. 

  W plikach cookie zapisywane są następujące dane i informacje:

  • informacja logowania
  • ustawienia języka
  • hasła wpisane w wyszukiwarce
  • informacje o liczbie otwarć naszej strony internetowej oraz o korzystaniu z poszczególnych funkcji naszej witryny internetowej.

  Można ustawić przeglądarkę tak, aby informowała o zapisywaniu ciasteczek. Wówczas użycie ciasteczek jest transparentne dla użytkownika. Ponadto pliki cookie można w każdym momencie usunąć lub zapobiec umieszczaniu nowych plików cookie, dokonując odpowiedniego ustawienia w przeglądarce. Proszę mieć na uwadze, że wówczas nasze strony internetowe być może nie będą wyświetlać się optymalnie, a niektóre funkcje nie będą technicznie dostępne.

  7. Narzędzia trackingowe

  Google Analytics

  Aby dopasować stronę możliwie do swoich potrzeb, tworzymy pod pseudonimem profile użytkownika za pomocą Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które mogą być zapisane i odczytane przez nas na urządzeniu końcowym Użytkownika. W ten sposób jesteśmy w stanie rozpoznać powracających użytkowników i zliczyć ich jako takich. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wzgl. § 15 ust. 3 niemieckiej ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG) oraz na interesie polegającym na uzyskaniu informacji, jak często nasze strony internetowe były otwierane przez różnych użytkowników.

  Informacje wygenerowane przez pliki cookie, dotyczące korzystania przez Użytkownika z naszej strony internetowej, są z reguły wysyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Ponieważ aktywowaliśmy anonimizację adresów IP na tej stronie internetowej, adres IP Użytkownika IP zostaje jednak przez Google wcześniej skrócony w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA (zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO udział Google w porozumieniu Privacy Shield zapewnia należyty poziom ochrony danych) i dopiero tam skracany. Ponadto zawarliśmy z Google Inc. (USA) umowę o przetwarzanie danych z upoważnienia zgodnie z art. 28 RODO. Zgodnie z powyższym Google będzie wykorzystywać informacje w wyłącznie w ściśle określonym celu, aby dokonywać analiz korzystania z naszej strony internetowej na nasz użytek i zestawiać raporty o aktywnościach na stronie internetowej. 

  Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu. W tym celu można skorzystać z jednej z następujących możliwości:

  1. Zapisywanie plików cookie Użytkownik może zablokować za pomocą odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku niektóre funkcje i usługi ze strony internetowej mogą być niedostępne.
  2. Ponadto użytkownik może zablokować opcję rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem.
  3. Użytkownik może dodatkowo zapobiec rejestrowaniu danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Pobrany zostanie tzw. opt-out-cookie (odrzucający), który trwale zapobiegnie w przyszłości zbieraniu danych przy odwiedzaniu tej strony internetowej: Proszę kliknąć tu, aby sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych przez Google Analytics..

  Menedżer tagów Google

  Menedżer tagów Google to rozwiązanie pozwalające nam zarządzać za pośrednictwem interfejsu tzw. tagami strony internetowej (i w ten sposób włączyć np. Google Analytics oraz inne serwisy marketingowe Google do naszej oferty internetowej). Sam menedżer tagów (który implementuje tagi) nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników. W kwestiach przetwarzania danych osobowych Użytkownika odsyła się do poniższych informacji dotyczących serwisów Google. Wytyczne dotyczące użytkowania: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

  Tracking odwiedzających WiredMinds

  W celach marketingowych i optymalizacyjnych wykorzystujemy na tej stronie internetowej produkty i usługi wiredminds (www.wiredminds.de). Przy tym gromadzone, przetwarzane i zapisywane są dane, na podstawie których tworzone są pod pseudonimem profile korzystania. Tam, gdzie jest to możliwe i zasadne, profile użytkowania zostają całkowicie zanonimizowane. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej odwiedzającego i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Gromadzone dane, które mogą zawierać również dane osobowe, są przekazywane wiredminds bądź pobierane bezpośrednio przez wiredminds. wiredminds może wykorzystywać informacje pozostawiane w ramach wizyt na stronach internetowych do tworzenia zanonimizowanych profili użytkowania. Dane pozyskane przy tym nie są wykorzystywane bez udzielenia odrębnej zgody osoby, której one dotyczą, do identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową i nie są kojarzone z danymi osobowymi za pośrednictwem posiadacza pseudonimu. Jeśli gromadzone są adresy IP, zostają one niezwłocznie zanonimizowane przez usunięcie ostatniego numeru bloków. Gromadzeniu, przetwarzaniu oraz zapisywaniu danych można w każdym momencie sprzeciwić się ze skutkiem na przyszłość.

  Siteimprove Analytics

  Ta strona internetowa korzysta z Siteimprove Analytics, serwisu analizy webowej oferowanego przez Siteimprove GmbH. Siteimprove Analytics używa tak zwanych ciasteczek, danych tekstowych, które są zapisywane na komputerze Użytkownika i które umożliwiają analizę używania przez Użytkownika strony internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki cookie, dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika (łącznie z zaszyfrowanym adresem IP użytkownika) są przekazywane do serwera Siteimprove w Danii i tam zapisywane. Siteimprove wykorzystuje te informacje do dokonywania analiz korzystania ze strony internetowej oraz zestawiania raportów na temat aktywności na stronie internetowej na potrzeby operatora strony internetowej. Siteimprove nie będzie przekazywać tych informacji podmiotom trzecim. Zanim będzie możliwe wgląd w dane zgromadzone przez Siteimprove Analytics, adresy IP zostaną zanonimizowane w sposób nieodwracalny. Instalowaniu plików cookie można zapobiec, dokonując odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki Użytkownika. Wówczas może okazać się, że nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie Korzystając z naszej strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgromadzonych przez Siteimprove w sposób opisany powyżej i w wyżej wymienionym celu. Można zapobiec zbieraniu danych przez Siteimprove Analytics, klikając następujący link. Pobrany zostanie tzw. opt-out-cookie, który zapobiegnie w przyszłości zbieraniu danych przy odwiedzaniu tej strony internetowej:

  Hotjar

  Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Hotjar, oprogramowane analityczne oferowane przez Hotjar Ltd. („Hotjar”) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Hotjar umożliwia pomiar i analizę preferencji korzystania z naszej strony internetowej (kliknięcia, przesuwanie myszy, zakres przewijania itp.). Informacje, które są przy tym generowane przez „Tracking Code” oraz „Cookie” w czasie wizyty Użytkownika na naszej stronie internetowej, są przekazywane do serwera Hotjar w Irlandii i tam zapisywane. Przez Tracking Code gromadzone są następujące informacje:

  Dane zależne od urządzeń  

  Przez urządzenie oraz przeglądarkę Użytkownika mogą być rejestrowane następujące informacje:

  • adres IP urządzenia Użytkownika (gromadzone i zapisywane w zanonimizowanym formacie)
  • adres e-mail Użytkownika łącznie z jego imieniem i nazwiskiem, o ile takie informacje zostały przez niego udostępnione za pośrednictwem naszej strony internetowej
  • rozmiar ekranu urządzenia Użytkownika, typ urządzenia oraz informacja o przeglądarce
  • lokalizacja geograficzna (tylko kraj)
  • preferowany język wyświetlania naszej strony internetowej

  Dane logowania 

  Gdy używany jest Hotjar, następujące dane są automatycznie generowane przez nasze serwery:

  • odnośna domena
  • odwiedzane strony
  • lokalizacja geograficzna (tylko kraj)
  • preferowany język wyświetlania naszej strony internetowej
  • data i godzina dostępu do strony internetowej

  Hotjar będzie wykorzystywać te informacje celem analizowania korzystania przez Użytkownika z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących korzystania, a także pozostałych usług, które dotyczą korzystania ze strony internetowej oraz analizy webowej strony internetowej. Hotjar korzysta w ramach świadczenia swoich usług również z usług przedsiębiorstw zewnętrznych, jak np. Google Analytics oraz Optimizely. Te przedsiębiorstwa zewnętrzne mogą zapisywać informacje, które przeglądarka użytkownika wysyła w ramach wizyty na stronie internetowej, jak np. pliki cookie lub zgłoszenia IP. Aby uzyskać bliższe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google Analytics oraz Optimizely, należy zapoznać się ze stosownymi politykami prywatności.

  Jeśli Użytkownik nadal korzysta z tej strony internetowej, akceptuje tym samym wyżej wymienione przetwarzanie tamtejszych danych przez formę Hotjar oraz jej oferentów zewnętrznych w ramach ich polityk prywatności. Pliki cookie wykorzystywane przez Hotjar mają zróżnicowaną „żywotność”; niektóre utrzymują się do 365 dni, niektóre utrzymują się tylko podczas aktualnej wizyty. 

  Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu danych przez Hotjar, klikając poniższy link i postępując zgodnie z tamtejszymi instrukcjami: https://www.hotjar.com/opt-out.

  Matomo

  We use the web analysis tool "Matomo" to design our web pages according to your needs. Matomo creates user profiles based on pseudonyms. For this purpose permanent cookies are stored on your end device and read out by us. In this way we are able to recognise recurring visitors and count them.

  The data processing takes place on the basis of your consent in accordance with Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, provided that you have given your consent via our banner.

  8. Prawa Użytkownika

  W przypadku przetwarzania danych osobowych RODO zapewnia Użytkownikowi jako korzystającemu ze strony internetowej określone prawa:

  1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO):
   Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe; jeśli tak jest, wówczas Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat tych danych osobowych oraz informacji wyszczególnionych w art. 15 RODO. 
  2. Prawo do skorygowania i usunięcia danych (art. 16 oraz 17 RODO):
   Użytkownik ma prawo do niezwłocznego zażądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych, które go dotyczą, i w razie potrzeby uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
   Użytkownik ma ponadto prawo zażądać, by dotyczące go dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, jeśli zachodzi jeden z powodów wyszczególnionych w art. 17 RODO, np. jeśli dane przestają być wymagane do realizacji określonych celów. 
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO):
   Użytkownik ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych, jeśli spełniony jest jeden z warunków wyszczególnionych w art. 18 RODO, np. jeśli Użytkownik wyraził sprzeciw wobec przetwarzania danych, na czas trwania ewentualnej kontroli. 
  4. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
   W określonych przypadkach, które są wyszczególnione w art. 20 RODO, Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy, względnie do zażądania przekazania tych danych podmiotowi zewnętrznemu.  
  5. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):
   Jeśli dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie danych, jeśli wymaga tego uzasadniony interes), Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji Użytkownika. Wówczas zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych, chyba że zachodzą możliwe do wykazania wiążące i podlegające ochronie powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami danych osób, bądź też przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.
  6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
   Użytkownik ma zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jest on zdania, że przetwarzanie dotyczących go danych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych. Prawo do wniesienia skargi może być dochodzone w szczególności w organie nadzorczym w państwie członkowskim, w którym Użytkownik ma swoje miejsce pobytu, miejsce pracy, bądź w którym doszło do domniemanego naruszenia.

  9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

  Nasz zakładowy ekspert ochrony danych służy pomocą w kwestii informacji lub propozycji dotyczących ochrony danych: privacy@aerzen.com

  10. Kolejne treści polityki prywatności

  10.1. Formularz kontaktowy

  Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza online. Skorzystanie z naszego formularza kontaktowego wymaga podania imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu pocztowego oraz adresu e-mail Użytkownika. Można podać dodatkowe dane, ale nie jest to obowiązkowe. Informacje dotyczące użytkowników mogą zostać zapisane w systemie Customer Relationship Management („system CRM”) lub w porównywalnym systemie do zarządzania zgłoszeniami.

  Podstawę prawną dla przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane użytkownika są przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia jego zgłoszenia, zaś po zdezaktualizowaniu się celu przetwarzania zostają usunięte. Przekazywanie ich podmiotom zewnętrznym nie ma miejsca.

  10.2. System CRM salesforce

  Stosujemy system CRM oferenta salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, aby móc szybciej i efektywniej rozpatrywać zgłoszenia użytkowników (uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

  salesforce posiada certyfikat Privacy Shield i oferuje dzięki temu dodatkową gwarancję przestrzegania europejskiego prawa w zakresie ochrony danych, jeśli są przetwarzane w USA (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active)

  salesforce wykorzystuje dane użytkowników tylko do technicznego przetwarzania danych i nie przekazuje ich podmiotom zewnętrznym. Do korzystania z salesforce niezbędne jest podanie przynajmniej prawidłowego adresu e-mail. Możliwe jest spseudonimizowane korzystanie. W trakcie rozpatrywania zgłoszeń serwisowych może okazać się niezbędne gromadzenie dalszych danych (inię i nazwisko, adres).

  Jeśli użytkownicy nie wyrażają zgody na gromadzenie danych oraz zapisywanie danych w systemie zewnętrznym salesforce, oferujemy alternatywne możliwości kontaktu celem dostarczenia zgłoszeń serwisowych za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu, faksu lub poczty.

  Bliższe informacje użytkownicy uzyskają w polityce prywatności salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

  10.3. Obszar z ograniczonym dostępem do CustomerNet

  W celu korzystania z CustomerNet konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Z danych, które otrzymujemy podczas rejestracji, korzystamy wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne w CustomerNet. Profil na koncie można w każdej chwili zmienić lub usunąć. Następnie dane są automatycznie usuwane z naszego systemu.

  10.4. Wtyczki mediów społecznościowych

  Na naszej stronie internetowej obecne stosowane są po części również tzw. wtyczki społecznościowe. Są to funkcje danej sieci społecznościowej, za pośrednictwem których użytkownik może np. udostępniać treści naszej strony internetowej swoim znajomym lub polecać te treści. Każdorazowy oferent ponosi odpowiedzialność za prowadzenie swojego serwisu zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych. Włączenie takich wtyczek przez nas odbywa się w oparciu o metodę podwójnego kliknięcia, co ma na celu optymalną ochronę odwiedzających naszą stronę internetową. Obecnie wykorzystujemy wtyczki społecznościowe następujących oferentów:

  LinkedIn

  Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje serwisu LinkedIn. Jego oferentem jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. W przypadku każdego otwarcia jednej z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, zostaje nawiązane połączenie z serwerami serwisu LinkedIn. Serwis LinkedIn jest informowany o tym, że użytkownik odwiedził nasze strony internetowe, korzystając ze swojego adresu IP. Jeśli Użytkownik kliknie przycisk „Recommend” serwisu LinkedIn i jest zalogowany na swoim koncie w serwisie LinkedIn, serwis LinkedIn ma możliwość przyporządkowania wizyty Użytkownika na naszej stronie internetowej do Użytkownika i jego konta. Informujemy, że jako usługodawca stron nie otrzymujemy żadnej informacji o treści przekazywanych danych, jak również o ich wykorzystywaniu przez firmę LinkedIn. Bliższe informacje w tym zakresie są zawarte w polityce prywatności serwisu LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

  Twitter

  Nasza strona internetowa korzysta z funkcji serwisu Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. W przypadku otwarcia naszych stron z wtyczkami serwisu Twitter zostaje nawiązane połączenie między przeglądarką Użytkownika a serwerami serwisu Twitter. Przy tym dane są już przesyłane do serwisu Twitter. Jeśli Użytkownik posiada konto w serwisie Twitter, dane te mogą zostać powiązane z nim. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie przyporządkowywania tych danych do swojego konta w serwisie Twitter, musi wylogować się z serwisu Twitter przed wejściem na naszą stronę internetową. Interakcje, w szczególności kliknięcie przycisku „Re-Tweet”, są również przekazywane do serwisu Twitter. Bliższe informacje w tym zakresie są dostępne w polityce prywatności serwisu Twitter pod adresem: https://twitter.com/privacy. Opt-Out: https://twitter.com/personalization. Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

  YouTube

  Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje serwisu Youtube.de/Youtube.com, który – reprezentowany przez Google Inc. – jest prowadzony przez Youtube, LLC, Cherry Ave., USA. Jeśli Użytkownik otwiera strony internetowe naszej witryny internetowej, w których jest zainstalowana taka wtyczka, zostaje nawiązane połączenie z serwerami serwisu Youtube, a przy tym wtyczka jest przedstawiona przez powiadomienie przekazane do przeglądarki Użytkownika na stronie internetowej. Serwer Youtube otrzymuje informacje, które z naszych stron internetowych odwiedził Użytkownik. Jeśli Użytkownik jest przy tym zalogowany jako członek platformy Youtube, serwis Youtube przyporządkowuje tę informację każdorazowo do osobistych kont użytkowników tych platform. W przypadku skorzystania z tych wtyczek, np. kliknięcia / użycia przycisku „Start” filmu lub wysłania komentarza, informacje te zostają przyporządkowane do konta Użytkownika w serwisie Youtube, czemu można zapobiec tylko przez wylogowanie się przed użyciem wtyczki. Bliższe informacje w tym zakresie są dostępne w polityce prywatności serwisu YouTube pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/. Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

  Xing

  Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje serwisu XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Jeśli Użytkownik korzysta z przycisku „Social Share” w serwisie XING, zostaje – o ile jest on zalogowany na swoim koncie w serwisie XING – przekierowany w oddzielnym oknie przeglądarki na swoje konto i może udostępnić publikację elektroniczną zapisaną na naszej stronie internetowej z dodaniem komentarza. Za pośrednictwem wtyczki zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie między przeglądarką Użytkownika a serwerem serwisu XING. Facebook otrzymuje przez to informację, że Użytkownik odwiedził swoim adresem IP naszą stronę. Zwracamy uwagę, że nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych (osobowych) oraz ich wykorzystywania przez serwis XING. Dalsze informacje w tym zakresie są dostępne w polityce prywatności serwisu XING pod adresem: https://privacy.xing.com/en

  Facebook

  Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje serwisu Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W przypadku użycia odpowiedniego przycisku „Social Share” w serwisie Facebook, serwis Facebook przyporządkowuje automatycznie adres IP Użytkownika do jego konta i umożliwia mu powiązanie naszej strony internetowej w serwisie Facebook na stronach profilu Użytkownika. Ten proces może zajść tylko wówczas, gdy Użytkownik jest zalogowany równolegle w serwisie Facebook. Niestety nie mamy wiedzy o wykorzystaniu oraz rodzaju gromadzonych danych. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie przyporządkowywania przez serwis Facebook danych gromadzonych za pośrednictwem naszej witryny internetowej do konta Użytkownika w serwisie Facebook, musi przed wejściem na naszą stronę internetową wylogować się z serwisu Facebook. Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebooka oraz związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności zostały opisane we wskazówkach dotyczących ochrony danych osobowych w serwisie Facebook: www.facebook.com/policy.php

  Google +1

  Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje mediów społecznościowych serwisu Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W przypadku otwarcia naszych stron z wtyczkami Google zostaje nawiązane połączenie między przeglądarką Użytkownika a serwerami Google. Przy tym dane przesyłane są już do Google. Jeśli Użytkownik posiada konto w serwisie Google, dane te mogą zostać powiązane z nim. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie powiązania tych danych z kontem w serwisie Google, musi wylogować się ze swojego konta w serwisie Google przed wejściem na naszą stronę. Przekazywane są również interakcje, w szczególności korzystanie z funkcji komentowania bądź kliknięcie przycisku „+1” lub „Udostępnij”. Bliższe informacje w zakresie wykorzystywania danych przez Google, możliwości dokonania ustawień lub wyrażenia sprzeciwu, są dostępne w polityce prywatności serwisu Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach prezentacji wyświetlanych reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated). 

  10.5. Google Maps

  Wykorzystujemy mapy serwisu „Google Maps” oferowanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP oraz dane lokalizacyjne użytkowników, które jednakże nie są gromadzone bez ich zgody (z reguły dokonuje się tego w ramach ustawień urządzeń mobilnych). Dane mogą być przetwarzane w USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/. Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en

  10.6. Newsletter

  Oferujemy możliwość zamówienia newslettera na naszej stronie internetowej. Jeśli Użytkownik udzielił nam odrębnej zgody na informowanie go o produktach i usługach naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem wiadomości e-mail, dane są odpowiednio przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przesyłamy newslettery, wiadomości e-mail oraz inne powiadomienia elektroniczne zawierające informacje reklamowe (dalej zwane „newsletterami”) tylko za zgodą odbiorców, bądź jeśli pozwalają na to przepisy prawa. Do potwierdzenia zgłoszenia Użytkownika wykorzystujemy tzw. procedurę Double Opt-In. Oznacza to, że przed wysłaniem pierwszego newslettera przesyłamy Użytkownikowi wiadomość e-mail, w której można potwierdzić subskrypcję newslettera poprzez kliknięcie stosownego linku. Dopiero po dokonaniu potwierdzenia Użytkownik będzie otrzymywać od nas nasz newsletter. 

  Newslettery zawierają tzw. „webbeacon”, tzn. plik o wielkości jednego piksela, który w przypadku otwarcia newslettera z naszego serwera, względnie gdy powierzamy rozsyłanie newsletterom podmiotowi usługowemu, zostaje pobrany przez jego serwer. W ramach tego pobrania gromadzone są w pierwszej kolejności informacje techniczne, jak informacje dotyczące przeglądarki oraz systemu, a także adres IP Użytkownika oraz moment pobrania.

  Te informacje są wykorzystywane do technicznej optymalizacji usług na podstawie danych technicznych oraz grup docelowych oraz ich korzystania z treści w oparciu o lokalizacje ich otwarcia (które można określić przy użyciu adresu IP) lub czasy dostępu. Analizy statystyczne obejmują również stwierdzenie, czy otwarto newslettery, kiedy nastąpiło ich otwarcie oraz które linki kliknięto. Te informacje można wprawdzie z przyczyn technicznych przyporządkować do poszczególnych odbiorców newslettera. Jednakże monitorowanie poszczególnych użytkowników nie jest ani naszym zamiarem, ani, o ile ma miejsce, zamiarem podmiotu, któremu powierzono rozsyłanie newsletterów. Analizy służą nam raczej do określenia preferencji użytkowników w zakresie korzystania z treści i dostosowania ich do użytkowników bądź przesyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników. Odrębne cofnięcie zgody na analizę kliknięć niestety nie jest możliwe i wymaga w takim przypadku całościowej rezygnacji z subskrypcji newslettera.

  Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w każdym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonywanego wcześniej. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera, np. cofając swoje zgody. Link umożliwiający rezygnację z newslettera jest dostępny na końcu każdego newslettera. W przypadku cofnięcia zgody wstrzymujemy przetwarzanie danych w stosownym zakresie.

  11. Pozostałe treści Polityki prywatności z wymogiem uzgodnienia

  11.1. Retargeting Google

  Technologie retargetingu

  Aby móc zaoferować Użytkownikowi reklamę dostosowaną do jego zainteresowań, korzystamy z technologii retargetingu Google. Przetwarzanie danych opiera się na zgodzie udzielonej przez Użytkownika [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]. 

  Jeśli Użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, pobierane są cechy umożliwiające rozpoznanie jego przeglądarki lub urządzenia końcowego, zostaje przeanalizowany jego adres IP, bądź na urządzeniu końcowym Użytkownika zostaje zapisana cecha umożliwiająca rozpoznanie jako mały plik tekstowy (np. tzw. Third Party Cookie). Preferencje korzystania z Internetu są rejestrowanie podczas odwiedzania różnych stron internetowych. Cechy mają formę spseudonimizowaną. Jeśli Użytkownik zalogował się za pośrednictwem swojego konta Google, cechy te mogą być przyporządkowywane bezpośrednio do jego profilu. Google może powiązać odwiedzanie przez Użytkownika naszych stron internetowych z cechami Użytkownika i zapisać to, aby móc wyświetlać Użytkownikowi reklamę sprecyzowaną pod względem jego zainteresowań na innych stronach internetowych. W ten sposób Google może również stwierdzić wcześniejszą wizytę na naszej stronie internetowej. Urządzenie końcowe oraz przeglądarka Użytkownika zostają rozpoznane przez Google, np. gdy Użytkownik otwiera stronę, która wyświetla reklamę z upoważnienia Google. 

  Remarketing

  Nasze strony internetowe możemy opatrzyć hasłami, które zawierają informacje o treści strony internetowej, np. oferowanych produktach. Google otrzymuje te hasła, które nie zawierają ani danych osobowych ani informacji wrażliwych. Jeśli Użytkownik odwiedza stronę z określonymi hasłami dotyczącymi produktów, Google zapisuje je i przyporządkowuje spseudonimizowanym cechom umożliwiającym rozpoznanie. Dzięki takiemu powiązaniu Google może rozpoznać, czy Użytkownikowi wyświetla się którakolwiek z naszych reklam, ewentualnie konkretna reklama.

  Cross Device Remarketing

  Google może powiązać technicznie ze sobą spseudonimizowane cechy, np. urządzeń końcowych Użytkownika, jak tablet, smartfon, oraz skrzynki mailowej (Cross Device Marketing). Należy założyć, że Użytkownik w przeszłości wyraził względem Google zgodę na takie przetwarzanie danych. W ten sposób Google może przeprowadzać kampanie reklamowe zdefiniowane dla konkretnych użytkowników za pośrednictwem różnych urządzeń końcowych.

  Dane te są przekazywane Google i zapisywane w USA. Należyty poziom ochrony danych zapewnia zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO udział Google w porozumieniu Privacy Shield. Ponadto zawarliśmy z Google Inc. (USA) umowę o przetwarzanie danych z upoważnienia zgodnie z art. 28 RODO. Zgodnie z powyższym Google będzie wykorzystywać informacje w wyłącznie w ściśle określonym celu, aby dokonywać analiz korzystania z naszej strony internetowej na nasz użytek i zestawiać raporty o aktywnościach na stronie internetowej.

  Prawo do wniesienia sprzeciwu

  Użytkownik może w każdym momencie wyrazić sprzeciw wobec retargetingu zgodnie z art. 21 RODO. W tym celu należy kliknąć poniższy link: https://adssettings.google.com/authenticated

  Aby wyrazić sprzeciw wobec Cross Device Remarketing, należy przejść do strony internetowej Google pod adresem https://support.google.com/ads/answer/2662922 i zmienić swoje ustawienia w zakresie spersonalizowanej reklamy. Proszę mieć na uwadze, iż może się zdarzyć, że te ustawienia nie zostaną zastosowane na wszystkich urządzeniach końcowych. Jeśli Użytkownik korzysta ze swojego urządzenia końcowego przy użyciu swojego konta Google, spseudonimizowane cechy są ewentualnie przyporządkowywane do jego konta. Jeśli Użytkownik sobie tego nie życzy, musi się wylogować.

  11.2. Aplikowanie online

  Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych w oparciu o § 26 niemieckiej ustawy o ochronie danych (BDSG). Przetwarzamy dane, które Użytkownik przekazuje nam w ramach aplikowania online, wyłącznie w celu dokonania selekcji kandydatów. Przetwarzanie danych w innych celach nie ma miejsca.

  Użytkownik sam ustala zakres danych, które chce nam przekazać w ramach aplikowania online. Aplikacje online są przekazywane drogą elektroniczną do naszego działu kadr, gdzie zostają jak najszybciej przetworzone. Przekazywanie odbywa się w sposób zaszyfrowany. Z reguły aplikacje są przesyłane do dyrektorów właściwych działów naszej firmy. Przekazywanie danych Użytkownika wykraczające poza ten zakres nie ma miejsca. Informacje przekazane przez Użytkownika są w naszej firmie traktowane poufnie. W przypadku niepowodzenia w procesie rekrutacji dane Użytkownika zostają usunięte po upływie [6 miesięcy].

  Na wypadek, gdybyśmy mieli uwzględniać aplikację Użytkownika również w przypadku innych lub przyszłych procesów rekrutacji, prosimy o umieszczenie stosownej adnotacji na aplikacji. W takim przypadku przetwarzamy dane Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  12. Odpowiedzialność za linki

  Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy udzielać gwarancji w odniesieniu do tych treści. Za treści stron, do których prowadzą linki, odpowiada dany oferent lub użytkownik stron. Strony, do których prowadzą linki, w dniu dodania linku, zostały skontrolowane pod względem ewentualnych niezgodności z prawem. Treści niezgodne z prawem nie były widoczne w dniu dodania linku. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak możliwa bez konkretnych punktów wskazujących na naruszenie prawa. W razie ujawnienia naruszeń prawa linki zostaną niezwłocznie usunięte.