man in blue with helmet

Przemysł morski

POWIETRZE I GAZY PROCESOWE NA POKŁADZIE

Sprężarki śrubowe, dmuchawy rotacyjne i sprężarki rotacyjne stosuje się regularnie na statkach różnej wielkości do wielu zastosowań i procesów. Jako specjaliści w sprężaniu powietrza i gazów procesowych dokładnie rozumiemy te wymogi. Ze 150-letnim doświadczeniem w projektowaniu i wytwarzaniu dmuchaw i sprężarek AERZEN dostarcza zawsze idealnie dopasowane produkty.

Różnorodność zastosowań

Nasze produkty Delta Blower, Delta Screw i Delta Hybrid, a także sprężarki śrubowe VMX i VMY z wtryskiem oleju stanowią podstawę indywidualnych i efektywnych energetycznie zastosowań powietrza procesowego i gazu procesowego dla przepływów objętościowych o najmniejszych i największych wartościach w technice okrętowej. Agregaty AERZEN są certyfikowane m.in. przez DNV GL i LLoyd's Register i dlatego mogą być stosowane na pokładzie także w zakresie istotnym pod względem bezpieczeństwa. Inne certyfikaty dostępne są na żądanie.

Koncepcja oraz projekt techniczny instalacji powietrza procesowego i instalacji gazów procesowych wymagają wysokiej inteligencji. Są one bowiem stworzone do pracy w najtrudniejszych środowiskach na całym świecie. Firma AERZEN łączy solidny know-how z różnych dziedzin specjalistycznych w jednym zespole wykwalifikowanych specjalistów z zakresu budowy, sterowania, zarządzania jakością i projektów z międzynarodowym doświadczeniem na lądzie i na morzu.

INDYWIDUALNE KONCEPCJE DLA TECHNOLOGII OKRĘTOWYCH

Na podstawie swojego asortymentu AERZEN wybiera odpowiednią do procesu maszynę i w razie potrzeby modyfikuje ją w celu zaoferowania optymalnego rozwiązania. Czy to jako klasyczny generator sprężonego powietrza, czy też jako ważny element w zastosowaniach specjalnych, np.: badania sejsmiczne dna morskiego lub do odsysania lotnych związków organicznych na tankowcach olejowych: istnieje wiele indywidualnych zastosowań w przemyśle morskim, które dzięki dmuchawie lub sprężarce AERZEN stwarzają istotną różnicę.

 • Systemy zapobiegające przechylaniu do stabilizacji statków
 • Zapobieganie oblodzeniu lodołamaczy („kaczy chód”)
 • Stery poprzecznokierunkowe na jachtach
 • Smarowanie powietrzne kadłuba statku

 • Okrętowe oczyszczalnie ścieków we wszystkich rozmiarach
 • Mieszaniny gazów CH [VMX & VMY]
 • VOC (lotne związki organiczne) [VMY]
 • Opary skroplonego gazu [VMX & VMY]
 • Gazy inercyjne i płuczące [VMX & VMY]
 • Wdmuchiwanie powietrza do śruby okrętowej
 • Instalacje kurtyny powietrznej do budowy platform wiertniczych

 • Sprężanie wstępne do wytwarzania sprężonego powietrza
 • Ssanie i tłoczenie do załadunku i rozładunku
 • Statki z połowicznym zanurzeniem
 • Badanie dna morza