Badanie akustyczne

Optymalizacja w fazie planowania i fazie projektowania oraz istniejących instalacjach


Maszyny AERZEN pracują cicho. Każde otoczenie jest jednak inne. Nasi specjaliści od akustyki zapewniają szybką i skuteczną pomoc. 

Optymalizacja akustyczna obejmuje:

  • analizę warunków w miejscu ustawienia
  • rejestrowanie danych pomiarowych
  • określanie wielkości zakłóceń według ISO 9614
  • propozycje optymalizacji z ofertą

Przeprowadzamy badania akustyczne w fazie planowania i projektowania lub realizujemy optymalizację akustyczną w przypadku istniejących instalacji.

Perspektywa optymalizacji akustycznej

Badania akustyczne w fazie planowania i projektowania

Bada się i opisuje pod kątem akustyki emisję dźwięku projektowanych maszyn AERZEN, podłączonego systemu przewodów rurowych i rozprzestrzenianie się dźwięku w pomieszczeniu lub w polu swobodnym. Obejmuje to następujące czynności.

  • Zestawienie danych akustycznych Obliczenie emisji hałasu według VDI 3733 Określenie wpływu pomieszczenia i ew. innych źródeł hałasu Określenie oczekiwanego poziomu w pomieszczeniu Rekomendacja dotycząca działań dla osiągnięcia gwarantowanych wartości pomieszczenia lub immisji Potwierdzenie wartości gwarancji przez pomiary akustyczne i przetwarzanie danych, np. przez zaawansowane pomiary intensywności dźwięku według ISO 9614

Optymalizacja akustyczna w istniejących instalacjach

  • Rejestrowanie danych i uwarunkowań akustycznych w miejscu ustawienia Porównanie danych pomiarowych z określanymi obliczeniowo wielkościami zakłóceń (położenie częstotliwości, częstotliwość rezonansowa) Analiza wynikaów i propozycja optymalizacji z ofertą Potwierdzenie wartości gwarancyjnych przez pomiary techniki akustycznej i przetwarzanie, np. przez zaawansowane pomiary intensywności akustycznej według ISO 9614