man in blue with helmet

Biogaz/biometan

Technologie wysokiej jakości dla branży biogazu – made by AERZEN

Wieloletnie doświadczenie firmy w branży chemicznej i petrochemicznej znajduje także odzwierciedlenie w produktach z branży biogazu. Dzięki temu klienci mogą korzystać z wieloletniego know-how firmy AERZEN.
Zastosowanie biogazu przy wytwarzaniu energii znacząco ułatwia osiąganie celów polityki krajowej i międzynarodowej, czy to w kontekście odchodzenia od energii jądrowej, czy też redukcji emisji CO2.

Firma AERZEN, z ponad 43 przedstawicielstwami na całym świecie, realizuje wszystkie te cele.

Od wielu lat dmuchawy i sprężarki AERZEN w instalacjach przemysłu chemicznego i petrochemicznego tłoczą i sprężają wszystkie rodzaje gazów i mieszanek gazów. Efektywność energetyczna, bezpieczeństwo instalacji i niezawodność są tutaj istotnymi kryteriami. Na podstawie tej wiedzy i wynikających z niej doświadczeń, AERZEN oferuje produkty opracowane specjalnie dla rynku biogazu: –

Czy do wytwarzania ciśnienia wstępnego w blokach kogeneracyjnych i instalacjach uzdatniania biogazu, czy też jako istotny składnik w instalacjach zasilania w biogaz (BGEA) do sprężania biometanu do doprowadzania do gazowych sieci zasilających – AERZEN oferuje odpowiednie dmuchawy i sprężarki do różnych zastosowań. Różnorodność wielkości i stopni ciśnienia umożliwia proponowanie indywidualnych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb klienta.

Wszystkie dmuchawy i sprężarki mogą być eksploatowane zarówno w strefie ochrony przeciwwybuchowej I, jak i w strefie II oraz są zgodne z Dyrektywą ATEX 2014/34/WE, a także Dyrektywą Maszynową, włącznie z najnowszą normą bezpieczeństwa (EN 1012-3), i – dodatkowo w Niemczech – z przepisami DVGW.

Instalacja biogazu
Rozwiązania AERZEN dla instalacji biogazu – funkcjonalność biogazowni
Zastosowanie w biogazowniach
AERZEN oferuje odpowiednie rozwiązanie techniczne dla wszystkich zastosowań w instalacjach do wytwarzania biogazu.