Diagnostyka maszyny

Profesjonalne przetwarzanie danych

W trakcie diagnostyki maszyny bada się agregaty pod względem akustycznym. Ma to na celu przedłużenie okresu działania agregatów przez regularne pomiary drgań. Firma AERZEN jako alternatywę oferuje pomiar przy użyciu mobilnego urządzenia do rejestrowania drgań, temperatury i prędkości obrotowej oraz pomiar przy użyciu zainstalowanego na stałe systemu do trwałego monitoringu online.

Diagnostyka maszyny AERZEN

 • Pomiary specjalistycznymi urządzeniami (AERZEN Detector)
 • Profesjonalne przetwarzanie danych
 • Identyfikacja maszyn krytycznych
 • Ekonomiczne propozycje optymalizacji
 • Monitoring maszyny w czasie rzeczywistym w zależności od jej stanu (delta real time monitoring, DRTM)
 • Raporty stanu, propozycje optymalizacji, różnie ustawiane funkcje alarmu
 • Sprawdzone procedury reakcji
Mechanik AERZEN w trakcie diagnostyki maszyny w ramach profilaktycznej konserwacji

Diagnostyka maszyny na podstawie pomiarów drgań

Procedura pomiaru drgań to odpowiedni wskaźnik pogarszającego się stanu maszyny i najbardziej sprawdzony symptom do wczesnego identyfikowania szkód łożysk tocznych.  Oczywiście procedury pomiaru drgań są ujęte w naszych usługach: AERZEN oferuje tu pomiar przy użyciu mobilnego urządzenia do rejestrowania drgań, temperatury i prędkości obrotowej oraz pomiar przy użyciu zainstalowanego na stałe systemu ciągłego monitoringu online. Celem jest przy tym przedłużenie okresu działania agregatów poprzez regularne pomiary drgań.  Pomiar i ocena drgań w sprężarkach śrubowych i dmuchawach rotacyjnych następuje według dyrektywy VDI 3836 (DIN ISO 10816 – 1 / 3).

Nasze usługi obejmują:

 • Pomiary specjalistycznymi urządzeniami (AERZEN Detector)
 • określenie procedury pomiarowej na podstawie danych konstrukcyjnych kontrolowanych danych
 • pomiar drgań na miejscu (w maszynie) na podstawie określonej procedury pomiarowej.
 • Profesjonalne przetwarzanie danych: analiza określonej częstotliwości poprzez analizę FFT; identyfikacja nie wyważenia, błędów orientacji, szkód łożysk i błędów zazębienia na podstawie częstotliwości zakłóceń;
 • generowanie raportu i podanie środków zaradczych dotyczących dalszej procedury;
 • Monitoring maszyny w czasie rzeczywistym w zależności od jej stanu (delta real time monitoring, DRTM).

Korzyść

 • Identyfikacja maszyn krytycznych: wczesne identyfikowanie szkód;

System Delta real time monitoring – nadzór online w czasie rzeczywistym maszyn rotacyjnych AERZEN

Ciągły, wielokrotnie testowany nadzór maszyny w czasie rzeczywistym i jego ocena przez naszych ekspertów zapewniają długotrwałą i niezakłóconą eksploatację instalacji.  System Delta real time monitoring nadzoruje, analizuje i porównuje wartości rzeczywiste i zadane drgań, ciśnienia i temperatury online w czasie rzeczywistym. Dane są przesyłane przez intranet do serwera lub przez Internet, Ethernet lub modem GSM na serwer firmy AERZEN. Dla danych przy uruchomieniu instalacji określa się wartości graniczne. Jeśli zmierzone wartości rzeczywiste przekraczają zdefiniowane wartości zadane, alarmuje się za pomocą SMS lub e-mail wcześniej wskazane osoby (np. technika maszynowego AERZEN, dyrektora serwisu, technika serwisu). Dzięki temu identyfikuje się występujące zdarzenia, zachowując wystarczający czas wstępnego ostrzegania, co pozwala podjąć działania prewencyjne. Zabezpiecza to produkcję, minimalizuje ryzyko nieplanowanych przerw produkcji i chroni przed wynikającymi z tego inwestycjami.

How a AERZEN unit can minimises the risk of unforeseen production interruptions and avoids possibly resulting investments

Zalety kontroli w czasie rzeczywistym na pierwszy rzut oka

 • stały monitoring
 • niskie ryzyko awarii
 • planowane czasy unieruchomienia
 • zdefiniowane koszty
 • dłuższy czas działania i przez to mniejsze koszty utrzymania
 • elastyczny system, możliwość doposażania dla istniejących instalacji
 • zintegrowanie w AERtronic (sterowanie dmuchawami i sprężarkami AERZEN)
 • przesyłanie komunikatów konserwacyjnych