man in blue with helmet

Pneumaattinen kuljetus

Prosessi-ilman puristus ennenkokemattomalla tehokkuudella ja luotettavuudella.

Suurten bulkkitavaramäärien pneumaattinen kuljetus nopeasti, varovasti ja mahdollisimman vähällä energialla – tehtävä osaajille, suorittajille ja oikeille asiantuntijoille. Öljyttömästi puristavat AERZENin kiertomäntä-, ruuvi- ja kiertomäntä-ruuvikompressorit ovat ratkaisu jokaiseen kuljetustehtävään. Ennenkokematon tehokkuus ja luotettavuus.

Monipuolisuus lukuina.

Delta Blower, Delta Screw ja Delta Hybrid ovat vahvoja yleisneroja: pienimmät aggregaatit asennetaan säiliöautoihin. Suurimpia koneita käytetään pumppuasemilla. Niitä käytetään kuljetusalusten lastin purkuun. Tuntiteho voi olla jopa 1'000 tonnia.

Öljyttömästi puristavat AERZENin kiertomäntä-, ruuvi- ja kiertomäntä-ruuvikompressorit ovat ratkaisu jokaiseen kuljetustehtävään

Tuotteen saastuminen? Ei Aerzenillä!

Ehdottomasti öljytön ja ilman absorbointiaineita toteutettu teknologia AERZENistä takaa 100% tuotepuhtauden herkkien bulkkimateriaalien pneumaattisessa kuljetuksessa.

Luomme edellytykset vaativille tuotantoratkaisuille muun muassa elintarviketeollisuudessa, lääkkeiden valmistuksessa tai kemiallisissa ja petrokemiallisissa prosesseissa, innovatiivisella, ATEX-sertifioidulla teknologialla.

Lue lisää

Which solution ist the right one for your requirement?

Efficiency increase, process optimisation, digitisation - for almost all requirements, we offer an individual solution or develop it for you!

Our application specialists know your industry-specific processes and develop bespoke product concepts that optimally fit your application.

We always proceed as resource-efficiently as possible by maximising plant efficiency, permanently reducing operating costs and sustainably protecting the environment.

We will be pleased to help you. LET'S TALK!

Käyttökokemukset

Myllyt jauhavat tehokkaasti

Menestystarina – mylly Milser Mühle

Paras mahdollinen toimitusvarmuus ja energiatehokkuus elintarvikkeiden pneumaattisessa kuljetuksessa saavutetaan vain täydellisesti suunnitelluilla, räätälöidyillä ratkaisuilla. Kuten Milser Mühle -myllyssä, jossa viiden vuosikymmenen ajan on käytetty AERZEN-kiertomäntäkompressoreita – tällä hetkellä niitä on yksitoista kappaletta.

Pneumaattinen kuljetus - luotettava ja tehokas AERZENin ruuvikompressorien, kiertomäntäpuhaltimien ja kiertomäntä-/ruuvikompressorien (Delta Hybrid) ansiosta.

Suurien bulkkitavaramäärien siirtäminen on päivittäin tarpeellista teollisuudessa. Kuten aina, aika on rahaa – säiliöautojen ja kuljetusalusten lastaus ja purku, tai bulkkitavaran siirtäminen tuotantoprosessin sisällä, tulee voida tehdä mahdollisimman nopeasti ja luotettavasti. Monilla toimialoilla tuotteen korkean puhtausasteen säilyttäminen on äärimmäisen tärkeää. Kuljetettavat aineet eivät saa joutua kosketuksiin vierasaineiden kanssa, jotka voivat olla peräisin suodattimien tai pinnoitteiden hankauskulumisesta tai öljypitoisesta ilmasta. Tämä on ehdoton vaatimus erityisesti kemian, lääke-, kosmetiikka- tai elintarviketeollisuudessa. AERZEN tarjoaa käytännölliset ja kestävät ratkaisut.

Pneumaattiset kuljetusjärjestelmät, jotka hyödyntävät AERZENin huipputehokkaita yli- tai alipainelaitteita, edustavat hygieenisen siirtotekniikan parasta laatuluokkaa. Tästä todisteena ovat lukuisat tyytyväiset asiakkaat, joille erityisen tärkeitä ovat laitteen suorituskyky jatkuvassa käytössä sekä siirtoilman korkea puhtausaste. Olivatpa kyseessä säiliöajoneuvoihin rakennetut ratkaisut tai suurten teollisuuslaitosten kiinteät siirtoasemat, jotka kuljettavat jopa tuhat tonnia bulkkitavaraa tunnissa - pneumaattinen kuljetus AERZEN-aggregaateilla soveltuu kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Miksi öljyttömät puhaltimet ovat pneumaattisessa kuljetuksessa erityisen tärkeitä

Kaikkialla siellä, missä tarvitaan erittäin puhdasta prosessitekniikkaa elintarvikkeiden, lääkkeiden, kemikaalien ja muiden tuotteiden valmistuksessa, on öljyvapaiden siirtojärjestelmien käyttö välttämätöntä. AERZEN on jo vuosien ajan panostanut öljyttömiin puhaltimiin ja kompressoreihin. Markkinajohtajana ja juuri tämän teknologian edelläkävijänä AERZENin valmistamat aggregaatit erottuvat edukseen muiden valmistajien tuotteista. Yhdessä Saksan johtavan katsastuslaitoksen TÜV Rheinlandin kanssa AERZEN on kehittänyt paine- ja siirtoilman puhtaudelle uuden turvastandardin, joka määräytyy seuraavien direktiivien ja normien mukaan:

  • ISO 8573-1: 2010 Part 1 (Contaminants and purity classes)
  • ISO 8573-2: 2007 Part 2 (Test methods for aerosol oil content)
  • ISO 8573-5: 2001 Part 5 (Test methods for oil vapor and organic solvent content)

Turvallista tekniikkaa edustavat innovatiiviset reaktiiviset äänenvaimentimet, joista ei irtoa haitta-aineita puhallusilmaan.

Pneumaattisissa siirtojärjestelmissä käytetään usein absorptiomateriaalia sisältäviä äänenvaimentimia. Tästä seuraa useita ongelmia. Ensinnäkin tällaiset äänenvaimentimet kuluvat ajan myötä ja absorptiomateriaali irtoaa äänivärähtelyjen vaikutuksesta, minkä seurauksena laitteen melutaso kasvaa, mikä taas vaikuttaa haitallisesti työturvallisuuteen melutorjunnan kannalta. Toisaalta vaimennusmateriaalin kuluminen vaarantaa siirtoilman puhtauden. Vaimennusmateriaalista irronneet parikkelit voivat prosessin myöhemmissä vaiheissa aiheuttaa siirrettävän aineen merkittävää likaantumista. Tuotteen saastuminen saattaa johtaa valmistajan kannalta vakaviin seurauksiin, kuten esimerkiksi tuotteen takaisinvetoon tai kokonaisen tuotantoerän hävittämiseen.

Absorptioainetta sisältäviä äänenvaimentimia käytettäessä vaarantuu koko siirtojärjestelmän prosessiturvallisuus heti laitteiston ensimmäisestä päällekytkemisestä alkaen. Vaara lisääntyy laitteiston ikääntyessä. Suodattimien ja äänenvaimentimien vaihto edellyttää usein pidemmän ja kustannusintensiivisen laitteiston pysäytyksen, minkä vuoksi tällaisia kulutukselle alttiita laitteita ei voida pitää nykyajan vaatimuksia vastaavina.

AERZENin valmistamat reaktiiviset äänenvaimentimet tarjoavat tehokkaan ratkaisun putkistomelun vaimennukseen. Tätä nykyaikaista tekniikkaa käyttäen ei enää tarvita vanhanaikaisia äänenvaimentimia, joiden vaimennus perustuu absorptiomateriaalin käyttöön.

Äänenvaimennus perustuu ainoastaan ilmavirran ohjailuun. Ääniaallot vaimennetaan vastamelulla. AERZEN on saanut jopa patentin uudenlaiselle ilman absorptiomateriaalia toimivalle äänenvaimenninteknologialle (Eurooppapatentti nro. 1857682). Tällä ratkaisulla vältytään tehokkaasti sekä siirtoilman saastumiselta että laitteiston melutason muutoksilta pitkäaikaisessa käytössä.

Tämän patentoidun teknologian avulla AERZEN myötävaikuttaa ratkaisevasti viranomaisten ja luokituslaitosten asettamien meluntorjuntavaatimusten toteutumiseen, sekä koneiden uustoimitusten yhteydessä, että laitteiden koko elinkaaren ajan.

AERZENin absorptioaineista vapaa paineäänenvaimennin tuo käyttäjälleen myös yhden merkittävän lisäedun: Paineäänenvaimennin toimii tehokkaana kipinäsulkuna, josta on merkittävää hyötyä esimerkiksi käyttökohteissa, joissa siirrettävä hiilipöly tai granulaatit voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Kaikissa ATEX-luokitetuissa tiloissa suositellaan tästä syystä ilman absorbointiainetta toimivien AERZEN-äänenvaimentimien käyttöä.

Korkea asiakastyytyväisyys pneumaattisessa bulkkitavaran kuljetuksessa

Rakeita ja pölynomaisia tuotteita, kuten sementti tai jauhettu ruskohiili, voidaan tehokkaasti kuljettaa ainoastaan pneumaattisilla kuljetusjärjestelmillä. Jos niitä kuljetettaisiin paikasta toiseen irtonaisena liukuhihnalla, kestäisi siirto kauemmin ja syntyisi ongelmia käytännön toteutuksessa - puhumattakaan kuljetettavalle aineelle aiheutuvista häviöistä. Lukuisat siirtojärjestelmät toimivat AERZENin puhaltimilla tai ruuvikompressoreilla, jotka mahdollistavat putkikuljetuksen. Tämä siirtomenetelmä edellyttää bulkkitavaran painosta ja halutusta kuljetustehosta riippuen erikokoisia aggregaatteja erilaisille tilavuusvirroille. AERZENin puhaltimet ja kompressorit ovat saatavilla eri mitoituksina, jotka soveltuvat yhtä hyvin erilaisiin käyttökohteisiin, kuten bulkkitavaran lastaukseen säiliöautoihin, tai siirtolaitteistoihin, jotka kykenevät suorittamaan bulkkitavara-aluksen lastauksen tai lastin purun kokonaisuudessaan vain muutamassa tunnissa.

Monet AERZENin asiakkaat ovat omalla toimialallaan johtavia yrityksiä ja tietävät, mitä etuja AERZEN-teknologia pystyy tarjoamaan heille. Esimerkiksi yritys Siloadmaxx on luottanut kuljetuksissa sekä kuorma-autojen lastauksissa bulkkitavaralla jo pitkään käytännöllisiin, liikkuviin ratkaisuihin.

Tunnettu sementtivalmistaja Dyckerhoff käyttää AERZENin kompressointiteknologiaa jopa useissa eri käyttökohteissa: Dyckerhoff käyttää pneumaattisia siirtolaitteistoja sekä sementinvalmistuksessa tarvittavien aineiden siirtämisessä, että jauhetun ruskohiilen tai kierrätyspolttoaineen (klooriton, hienojakeinen pakkausjätteestä koostuva sekundääripolttoaine) syöttämisessä polttimeen. Nopea sopeutumiskyky ja siirtopaineen pitäminen vakaana ovat erityisen tärkeitä ominaisuuksia jatkuvan syötön varmistamiseksi polttimissa ja valmistuslinjoissa. Tällaisissa käyttökohteissa jokainen tuotannon keskeytys on haitallinen, ja erityisesti polttolaitoksissa polttoaineen syötön keskeytys voi johtaa vaurioihin, koska laitteisto ei välttämättä kestä laitoksen nopean alasajon aiheuttamia lämpötilanvaihteluita.

Erityisesti korkeita paine-eroja varten, sekä yli- että alipainealueilla: uusi AERZEN Delta Hybrid

Raskaiden rakeiden pneumaattinen siirto tai pitkät kuljetusetäisyydet asettavat omat erikoisvaatimuksensa siirtolaitteistolle: tarvitaan mm. korkeampia virtausnopeuksia tai suurempi paine-ero. Delta Hybrid-sarjan kiertomäntä-/ruuvikompressoreilla AERZEN pystyy tarjoamaan ratkaisun juuri tähän tarpeeseen. Erikoismalli D 98V täyttää niiden asiakkaiden vaatimukset, jotka tarvitsevat raskaiden materiaalien kuljetukseen vakaata alipainetta noin 50 mbar abs. saakka. Tämän tasoinen alipaine mahdollistaa raskaiden materiaalien pneumaattisen siirron sekä turvallisen käsittelyn säiliöiden täytössä. Tämän rakennetyypin ruuvipuhaltimella voidaan rakeita imeä esimerkiksi suoraan konttiin.

Uusimman AERZEN-kompressoriteknologian käyttö mahdollistaa energiatehokkuuden parantamisen jopa 20 %:lla.