Aerzen-koulutukset

PÄTEVÖITYMISTÄ TEKNISELLE HENKILÖKUNNALLE.

Haluatko mieluummin hoitaa AERZEN-koneiden käyttö- ja huoltokoulutukset omalla käyttöhenkilökunnalla? Tämäkään ei ole ongelma: AERZEN Field Service auttaa sinua välittämään tarvittavan ammattitietämyksen. Koulutukset pidetään AERZENin emoyhtiössä tai omassa yrityksessäsi. AERZENin asiantuntijat välittävät käyttö- ja huoltohenkilöillesi AERZEN-aggregaattien ennakoivaan ja laitteiston tilan perusteella tehtävään huoltoon tarvittavan ammattitietämyksen.

Työnsä osaava ammattihenkilöstö. Riittävä syy resurssin arvon lisäämiseen.

  • Koulutukset järjestetään joko asiakkaan luona tai omalla tehtaallamme
  • Kiertomäntä- ja ruuvikompressorien käytön ja huollon opiskelu
  • Valmistajan kompetenssi sisäisenä resurssina, nopeasti käytettävissä omassa yrityksessäsi

Tuoteorientoitunut koulutus = arvonlisää yritykselle

AERZENin asiantuntija antaa yrityksen käyttöhenkilökunnalle tietoa AERZEN-aggregaateista

Saatavilla olevat koulutukset liittyvät AERZENin vakioaggregaatteihin, joissa käytetään kiertomäntä- ja ruuvikompressoreita sekä kiertomäntä-ruuvikompressoreita. Käytännönläheiset kurssit käsittävät myös aggregaattien lisävarusteet (katso oikealla oleva ruutu). Osanottajat saavat tuotekohtaista tietoa huolellisuusvelvollisuuksista, turvallisuusohjeista, huoltoväleistä sekä kielletyistä käyttötavoista ja niiden vaikutuksista. AERZEN ottaa kullekin kurssille vain rajallisen määrän osallistujia. Siten se varmistaa kurssien ammattimaisen tason ja jokaisen koulutukseen osallistuneen saaman suuren käytännön hyödyn. Tuloksena on AERZENin erinomaisesti kouluttama tekninen henkilökunta, mikä takaa koneiden paremman käyttövalmiuden ja selkeän arvonlisän yrityksellesi.

Kiertomäntäkompressorien koulutussisältö

  • Paineventtiili
  • Takaiskuläppä
  • Imuäänenvaimennin ja ilmasuodatin
  • Perusrunko
  • Käynnistyskevennys (Aeromat)

Ruuvi- ja kiertomäntä-ruuvikompressorien koulutussisältö

  • Öljysumunerotin Tyhjäkäynnin ja täyden kuorman säätely Öljynpaineen säätöventtiili Öljylämpötilan säätöventtiili Instrumentointi