man in blue with helmet

Biokaasu/biometaani

Huipputeknologiaa biokaasualalle – made by AERZEN.

Vuosikymmenten kokemus kemian- ja petrokemianteollisuuden alalta näkyy myös biokaasutuotteissa. Näin asiakkaat voivat hyötyä AERZENin monivuotisesta teknisestä asiantuntemuksesta.
Biokaasun käyttö energiantuotannossa tulee huomattavasti helpottamaan kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden saavuttamista, olipa sitten kyse ydinvoimasta luopumisesta tai CO2-päästöjen vähentämisestä.

Me, AERZEN, yhdessä yli 43:n kaikkialla maailmassa toimivan edustajamme kanssa tuemme kaikkia näitä tavoitteita.

Jo useiden vuosikymmenten ajan AERZEN-puhaltimet ja kompressorit ovat kuljettaneet ja puristaneet kaikenlaisia kaasuja ja kaasuseoksia kemian- ja petrokemianteollisuudessa. Energiatehokkuus, laitteistoturvallisuus ja luotettavuus ovat tällöin ratkaisevia kriteereitä. Tämän tietämyksen ja siitä seuraavan kokemuksen pohjalta AERZEN tarjoaa erityisesti biokaasumarkkinoille kehitettyjä tuotteita:

Olipa kyse esipaineen tuottamisesta lämpö- ja sähkövoimaloissa ja biokaasun käsittelylaitoksissa tai olennaisesta osasta biokaasun syöttölaitoksissa puristettaessa biometaania kaasunjakeluverkkoon syöttöä varten, AERZENilla on toimitusohjelmassaan sopivat kompressorit kaikkiin eri käyttötilanteisiin. Lukuisat eri koot ja paineasteet antavat mahdollisuuden tarjota yksilöllisiä ja huipputehokkaita asiakaskohtaisia ratkaisuja.

Kaikkia puhaltimia ja kompressoreita voidaan käyttää sekä tilaluokan I että II räjähdysvaarallisissa tiloissa. Ne vastaavat voimassa olevaa ATEX-direktiiviä 2014/34/EU sekä kone- ja laitedirektiiviä, mukaanlukien uusin turvallisuusstandardi (EN 1012-3) – Saksassa seurataan lisäksi DVGW-säännöstöä.

Biokaasujärjestelmä
AERZENin biokaasusovellukset – biokaasulaitoksen toimivuus
Sovellus biokaasulaitoksiin
AERZENilla on sopiva teknologiaratkaisu kaikkiin biokaasusovelluksiin