Jälkivoitelulaitteet

Sähkömoottorien automaattiseen voiteluun

AERZENin jälkivoitelulaitteet voitelevat sähkömoottorien laakerit automaattisesti ja annostelevat oikean rasvamäärän valmistajan määritysten mukaisesti. Jopa 36 kuukauden huoltovälit ovat mahdollisia. Tämä mahdollistaa AERZEN-aggregaattien jatkuvan ja taloudellisen käytön.

Automaattisen voitelulaitteen edut:

 • 100 %-prosenttinen jälkiasennusmahdollisuus olemassa oleviin laitteistoihin. Vähäinen huoltohenkilökunnan tarve. Jännitteensyötön jälkiasennusta ei tarvita olemassa olevissa aggregaateissa. Ohjauksen jälkiasennusta ei tarvita olemassa olevissa aggregaateissa. Itsenäisesti toimiva järjestelmä. Optimaalinen rasvan annostelu jopa 36 kuukaudeksi tehtävän ohjelmoinnin ansiosta. Annostelijoiden kevyt rakenne ja helppo ohjelmointi. Oma sisäinen jännitteensyöttö. Paristonvaihdon jälkeen käyttöä voi jatkaa. Patruunat ja/tai paristonvaihto näkyvissä annosteluyksikössä ja ulkopuolella aggregaatissa. Vähäiset vuotuiset kulut, optimaalinen huoltotulos. Moottorin puutteellinen tai liiallinen voitelu ei ole mahdollista lyhyin väliajoin tehtävän automaattisen ja tasaisen rasvauksen ansiosta.
Kuva alkuperäisestä AERZENin jälkivoitelulaitteesta

Tekniset tiedot

NimiAerzen Vario Käyttö

Jatkuvan voitelun Aerzen Vario

AERZENin automaattisen, paristokäyttöisen Aerzen Vario -jälkivoitelulaitteen jälkiasennus on erittäin helppoa: helppotajuinen, jopa 36 kuukauden ajaksi asetettava ohjelmointi voidaan mukauttaa erittäin tarkasti moottorin todelliseen rasvantarpeeseen. Laitteiston seistessä laitteet voidaan kytkeä pois päältä, ja voitelumääriä voidaan mukauttaa milloin tahansa. Laitteen voi asentaa enintään 5 m metrin päähän voitelukohdasta. Valmiiksi määritetyt järjestelmät toimitetaan liitäntävalmiina, ja mukana on myös tarvittavat kiinnitystarvikkeet.

Yksilöllinen voiteluaineen annostelu 3 kokona

AERZEN VARIO annostelee erittäin tarkasti ja toimii täysin automaattisesti

AERZEN VARIO annostelee erittäin tarkasti ja toimii täysin automaattisesti. Lämpötilasta ja paineesta riippumaton järjestelmä koostuu sähkömekaanisesta käytöstä, annosteluyksiköstä (LC), joka sisältää 60 cm³, 120 cm³ tai 250 cm³ voiteluainetta, sekä paristosarjasta. Haluttu annosteluaika ja LC-yksikön koko valitaan säätöpainikkeella, ja ne näkyvät heti LCD-näytössä. Nykyinen käyttötila osoitetaan joka puolelta näkyvillä annostelijan LED-signaaleilla (punainen/vihreä) ja LCD-näytöllä. Annostelijan LED-signaalit voidaan tunnistaa myös kauempaa. 6 barin paineenmuodostuksen ansiosta laitteen voi asentaa jopa 5 metrin päähän voitelukohdasta. Jälkiasennuksessa tämä lisää joustavuutta huomattavasti, koska jälkivoitelulaite voidaan asentaa myös vaara-alueiden ulkopuolelle tai paikkoihin, joihin on helppo pääsy. Sähkömekaaninen käyttö on uudelleenkäytettävä, ja se sopii kaikille 3 patruunakoolle. Tämä mahdollistaa hinnaltaan edullisen mukautuksen voitelutarpeen muuttuessa.

Toimitukseen kuuluu:

 • Moottori ja patruuna
 • Laakerirasva
 • Tukikonsoli annosteluyksikön kiinnitystä varten
 • Paristosarja
 • Dokumentaatio ja konetarrat

Projektointi

Seuraavia tietoja tarvitaan AERZEN-jälkivoitelulaitteen määritystä varten:

 • Aggregaatin tiedot
 • Aggregaattien käyttötapaa koskevat tiedot
 • Käytettävän moottorin tiedot
 • Rasvantarpeen määrittäminen käyttötuntien perusteella

Projektoinnin perustana ovat käytettyjen sähkömoottorien moottoritiedot ja aggregaattien vuotuiset käyttötunnit. Näistä arvoista lasketaan tarvittava rasvamäärä. Eri patruunakoot mahdollistavat tällöin 1–36 kuukauden huoltovälit. AM - WEG -sähkömoottorien arvot on kerätty tietokantaan ja tallennettu jälkivoitelulaitetta varten. Asiakas voi esittää muiden valmistajien tuotteita määrityslomakkeessamme. Käyttöajan ja toivottujen huoltovälien avulla voidaan myös tässä tapauksessa löytää sopivat määritykset.

AERZENin WEG-vakiomoottorien huoltosarjat

AERZENin WEG-vakiosähkömoottorit on suunniteltu olemassa olevien aggregaattien jälkiasennukseen ja uusien aggregaattien varustukseen. Ainoastaan voitelunipat on poistettava. Materiaali, joka tarvitaan jälkivoitelulaitteen liittämiseen AERZENin vakiomoottoriin, sisältyy sarjaan I (Moottorin jälkivoitelun asennussarja). Itse jälkivoitelulaite koostuu sarjasta II (Käyttösarja) ja sarjasta III (Huoltosarja).

Moottorin jälkivoitelun asennussarja sisältää kaikki liitosmateriaalit, jotka tarvitaan jälkivoitelun asentamiseen olemassa olevaan aggregaattiin. Letkun pituus on 3 metriä, ja sitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Siksi järjestelmän sijoituskohta on vapaasti määritettävissä. Sarjaa tarvitaan vain kerran hankinnan yhteydessä.

 • Jatke
 • Supistuskappale
 • Kääntöruuvit
 • Letkuliitin
 • Letku raskaaseen käyttöön
 • Raskaan käytön letkun pidike
 • Kiinnike
 • Kuusioruuvi
 • Levy DIN 9021
 • Ruuvilukite 10 ml

Materiaalinro 2000019989

Moottorin jälkivoitelun käyttösarja sisältää uusimman sukupolven AERZEN Vario -käytön, tukikonsolit ja konetarran. Se on tarkoitettu patruunoiden ja paristosarjan lasketun käyttöajan merkitsemiseen. Sarjaa tarvitaan vain kerran hankinnan yhteydessä.

 • AERZEN Vario -käyttö Gen. 2, erikoisohjelmoinnilla varustettu versio (36 kuukautta)
 • Sis. tukikonsolin
 • Konetarra, pariston- ja patruunanvaihto (huoltotarra)

Materiaalinro 2000020068

Moottorin jälkivoitelun huoltosarja sisältää rasvapatruunat ja omalle moottorillesi määrätyn rasvan, paristosarjan ja vuosimerkit, joita tarvitaan vaihtopäivän merkitsemiseen konetarraan. Se sisältää kaikki tuotteet, jotka on vaihdettava säännöllisin väliajoin. Moottorin jälkivoitelun huoltosarjaa tarvitaan siten säännöllisesti.

PatruunaRasvalajiParistosarjaVuosimerkkiSarjan nro LC 60

Muut rasvalajit pyynnöstä