AERsmart

Yhdistelmäohjaus – uusi tehotaso ilmastusaltaissa

AERZENin Blower, Hybrid ja Turbo edustavat parasta koneteknologiaa tätä tehtävää varten. Uusi AERsmart-ohjausyksikkö lisää niiden suorituskykyä entisestään. AERsmart jakaa ilmavirrat optimaalisesti eri teknologioille, hyödyntäen kunkin laitteen omia vahvuuksia. Tulos: pelkästään tehokkuusarvot ovat lähellä teoreettista optimia. Kustannusten lisäsäästöt ovat jopa 15 %. Myös muiden valmistajien tuotteita voidaan sisällyttää laitekokoonpanoon.

Kuormituksen vaihtelun huomiointi tarpeen mukaan.

Kuormituksen voimakkaat vaihtelut ovat ominaisia biologisille jätevedenpuhdistamoille. Innovatiivinen AERsmart-koneohjaus on älykäs rakenneyksikkö, jonka avulla tarvittava happimäärä jaetaan eri koneille siten, että heikko, keskisuuri ja voimakas kuormitus pystytään käsittelemään niin tehokkaasti kuin on mahdollista ajankohtaisella laiteyhdistelmällä. Mitta-asteikot ja hyötysuhteet on liitetty ohjausalgoritmiin. Siten asennettu koneyhdistelmä toimii mahdollisimman lähellä parasta teoreettista hyötysuhdetta. Eikä siinä vielä kaikki …

Säästöpotentiaali lukuina. Lyhyimmät ROI-ajat.

Innovatiivisen AERsmart-koneohjauksen tarjoama säästöpotentiaali on valtaisa. Investoinnit maksavat itsensä takaisin jo muutaman vuoden kuluessa. Käytännön esimerkkinä jätevedenpuhdistamo, jonka asukasvastineluku (AVL) on 100'000.

AERsmart - savings potential
AERsmart - savings potential

Esittely – kokeile käyttöliittymää

Saadaksesi vaikutelman AERsmart-ohjauksesta voit nyt kokeilla sen kosketuskäyttöliittymää. Seuraava esimerkki vastaa alkuperäistä AERsmart-ohjelmistoa, ja voit käyttää sen kaikkia osia napsauttamalla. Olivatpa kyseessä käyttötiedot, laitoksen toiminnan kehittäminen tai huolto, AERsmart tarjoaa kattavimman yleissilmäyksen laitoksen kokonaistilanteeseen.

Kokeile ja napsauttele ohjelman läpi!