man in blue with helmet

Monipuolinen AERZEN-teknologia

Monenlaisiin menetelmiin ja käyttökohteisiin

Taloudellisuutta parantaa ratkaisujen tarkka räätälöinti prosessien mukaisiksi.

Omien alojensa johtavat yritykset aina alipainetekniikan käyttäjistä öljyjalostamoihin ovat jo vuosikymmeniä luottaneet markkinajohtajaan: AERZENiin. Eikä syyttä: AERZENin tarjoamat ratkaisut ovat monimuotoisuutensa ja joustavuudensa vuoksi aina olleet määräävässä markkina-asemassa. Ratkaiseva tekijä ovat kestäville ratkaisuille asetetut korkeat vaatimukset. Kestävyys tuo mitattavaa lisäarvoa asiakkaillemme ja ympäristöllemme. Emme suotta johda uraauurtavilla saavutuksillamme puhallin- ja kompressoritekniikan kehitystä jo vuodesta 1864 lähtien.

Kaikkialla, missä ilmaa ja kaasuja kuljetetaan, puristetaan ja mitataan, on käytössä AERZENin laitteita. Käyttökohteiden luettelo on moninainen ja käsittää lähes kaikki teollisuuden alat. AERZENin kiertomäntä- ja ruuvikompressorien, kiertomäntä-ruuvikompressorien, turbokompressorien ja kiertomäntäkaasumittarien käyttöalueita ovat muun muassa:

Veden ja jäteveden käsittely

Veden ja jäteveden käsittely AERZENin koneilla jätevedenpuhdistamossa

Teollistumisen eteneminen jatkuu. Ilmiö ei tee poikkeusta myöskään kolmannen maailman maissa. Maailman perinteisissä teollisuusvaltioissa teknistyminen on saavuttanut pisteen, jossa luonto ei enää yksinään pysty kompensoimaan tekniikkaan liittyvää kuormitusta. Käsitteet, kuten ilmaston lämpeneminen tai pohjaveden aleneminen, hallitsevat tiedotusvälineiden otsikoita ja ovat ihmisten keskustelunaiheina. Samalla pyrkimykset ympäristön säilyttämiseen voimistuvat edelleen.

Kemian- ja prosessitekniikka

AERZENin tehokkaat kompressorit ja puhaltimet vakuuttavat monissa käyttötilanteissa

Kemianteollisuudelle on ehdottoman luotettava prosessikaasun syöttö ensiarvoisen tärkeää. Kuitenkin jokainen prosessi on erilainen ja vaatii erikoistuneita koneita. Ratkaisu: AERZENin tehokkaat kompressorit vakuuttavat monissa käyttötilanteissa, soveltuvat lähes kaikille puhallettaville kaasuille, ovat ennennäkemättömän luotettavia käytössä, ja ne voidaan toteuttaa joustavasti asiakaskohtaisten määritysten mukaan. Voiko ratkaisu olla näin yksinkertainen? Kyllä voi!

Paineilmatekniikka

Siksi paineilma tuotetaan luotettavilla AERZEN-ruuvikompressoreilla

Etsitkö paineilma-asemaa, joka on optimoitu juuri omalle sovelluksellesi? Räätälöityjen tuoteratkaisujemme ohella käytössäsi on kokenut paineilma-asiantuntijamme AERZEN SYSTEMS, joka on tukenasi paineilma-aseman koko kehitysprosessin ajan sen suunnittelusta toteutukseen ja käyttöönottoon asti. Käytettävien materiaalien laatu ratkaisee. Siksi paineilma tuotetaan luotettavilla AERZEN-ruuvikompressoreilla.

Pneumaattinen kuljetus

Suurten bulkkitavaramäärien pneumaattinen kuljetus nopeasti, varovasti ja mahdollisimman vähällä energialla – juuri oikea tehtävä AERZEN-aggregaateille

Suurten bulkkitavaramäärien pneumaattinen kuljetus nopeasti, varovasti ja mahdollisimman vähällä energialla – tehtävä osaajille, suorittajille ja oikeille asiantuntijoille. Öljyttömästi puristavat AERZENin kiertomäntä-, ruuvi- ja kiertomäntä-ruuvikompressorit ovat ratkaisu jokaiseen kuljetustehtävään. Ennenkokematon tehokkuus ja luotettavuus.

Tyhjiötekniikka

AERZEN tarjoaa kompressoreita eri versioina neutraalien tai aggressiivisten kaasujen siirtoon yhdessä esipumpun kanssa

Olipa kyse elintarvike- tai lääketeollisuudesta, kemian- ja prosessitekniikasta, metalli- tai autoteollisuudesta: useiden teollisuudenalojen eri valmistusprosesseissa vaaditaan ilmakehän painetta huomattavasti alhaisempaa kaasunpainetta. Paineeseen -700 mbar (300 mbar abs.) saakka puhutaan alipaineesta. Absoluuttisen 300 mbarin paineen alapuolella alkaa tyhjiöalue, joka jaetaan alku-, keski-, suur- ja ultrasuurtyhjiöön.

Prosessikaasu- ja kylmäalan teollisuus

AERZEN-aggregaatit tarjoavat ensiluokkaisen ratkaisun joka prosessiin

Kompressoriteknologiat eroavat toisistaan juuri vaativimmissa sovelluksissa. Siellä, missä usein erittäin kriittisissä prosesseissa puristetaan kaasuja ja kylmäaineita. Esimerkiksi kemian-, petrokemian-, energia-, elintarvike- tai lääketeollisuudessa. Laitteiston suunnittelulle, rakentamiselle, dokumentaatiolle ja maailmanlaajuiselle palvelulle asetetut vaatimukset ovat niissä usein yhtä merkittäviä kuin noudatettavat turvallisuus- ja ympäristönormit.

AERZENin biokaasuratkaisut

Biokaasun käyttö energiantuotannossa auttaa saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset tavoitteet

Vuosikymmenten kokemus kemian- ja petrokemianteollisuuden alalta näkyy myös biokaasutuotteissa. Näin asiakkaat voivat hyötyä AERZENin monivuotisesta teknisestä asiantuntemuksesta. Biokaasun käyttö energiantuotannossa helpottaa huomattavasti kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden saavuttamista, olipa sitten kyse ydinvoimasta luopumisesta tai CO2-päästöjen vähentämisestä.