Tarkastukset ja huolto

Nopeasti paikalla, asiantunteva toiminta

Tarvitsetko AERZEN-aggregaatin säännöllistä huoltoa, tarkastusta, kunnossapitotöitä tai kunnostusta? Onko kyseessä tekninen ongelma, jota puhelinpalvelumme tai oma kunnossapitotiimisi ei pysty ratkaisemaan? Silloin saat apua AERZENin asennuspalvelulta. Tiimimme kaikkialla maailmassa tietävät, mitä nyt tarvitaan. On oltava nopeasti paikalla ja hyödynnettävä omaa asiantuntemusta.

AERZENin huoltoteknikko tarkastaa aggregaattisi

Asiantuntemusta paikan päällä.

Tarvitsetpa sitten AERZEN-aggregaatin huollon, tarkastuksen, kunnossapitotöitä tai revision: AERZENin paikallisella huoltopalvelulla on huoltopisteitä kaikkialla maailmassa. Se palvelee sinua jatkuvasti tarjoamalla käyttöösi erinomaisen koulutuksen saaneet huoltoteknikot sekä hajautetut varaosavarastot ja -palvelut. Alueelliset palvelunumerot vastaavat kiireellisiin teknisiin kysymyksiisi, myös toimistoaikojen ulkopuolella.

Asiantuntemusta ja työturvallisuuspätevyydet

Huoltoteknikkojemme ammattitietämys ja vuosien kokemus antavat heille pätevyyden suorittaa oikeat toimenpiteet aggregaatin turvallista toimintaa varten. Lisäksi teknikot ovat suorittaneet toiminta-alueellaan vaadittavat turvallisuuskoulutukset, ja heillä on vastaavat todistukset. Aikaa vieviä tilapäiskoulutuksia ei tarvita. Saksassa AERZENin huoltoasentajilla on esimerkiksi SCC-sertifiointi (Security Certificate Contractors), joka tarvitaan kemian- ja petrokemianteollisuuden asiakkaille. Suomessa huoltohenkilöstöllämme on työturvallisuus- ja tulityöpätevyydet.

Huolto AERZENin tarkistuslistan mukaisesti

AERZENin kiertomäntä- ja ruuvikompressoreille sekä kiertomäntä-ruuvikompressoreille on kehitetty erityisiä tarkistuslistoja, joiden avulla voidaan tarkastaa huoltotöiden tarpeellisuus.  Aggregaattien tarkastus sisältää tasaisen käynnin, lohkon välysten, öljytason ja öljynpitävyyden määrityksen. Paineventtiili (varoventtiili), käynnistyskevennys (jos olemassa) ja takaiskuläppä tarkastetaan.  Tarkastuksen jälkeen asiakas saa tarkistuslistan perusteella tehdyn tarkastuskertomuksen koneen nykytilasta. Jos huoltotyöt ovat tarpeen, laaditaan huoltotarjous ja tarvittaessa sovitaan uusi huoltokäynti tai muut toimenpiteet. Huoltotöihin sisältyy öljynvaihto, imusuodattimen vaihto ja voimansiirron komponentit (kiilahihna, puristusholkit). Voimansiirron komponentit suunnataan.

Valmiina offshore-tehtäviin.

AERZENin palvelut ovat käytettävissä myös porauslautoilla ja muissa meriteknisen teollisuuden laitteistoissa. Erikoiskoulutuksen saaneet ammattilaiset huolehtivat AERZEN-aggregaateista myös niillä vallitsevissa äärimmäisissä olosuhteissa. Teknikot ovat suorittaneet avomerityöskentelyn turvallisuutta koskevan peruskurssin sekä HUET (helicopter underwater escape training = pelastautuminen uppoavasta helikopterista) -koulutuksen.

Työskentely ydinvoimateknisissä laitoksissa

AERZENin huoltoteknikot ovat valtuutettuja huoltamaan ja tarkastamaan ydinvoimalaitoksissa käytettäviä AERZEN-tuotteita tai tekemään niiden yleistarkastuksia. Teknikoillamme on säteilypassi, ja he ovat jatkuvasti ulkoisen säteilysuojeluvaltuutettumme valvonnassa. Heillä on lisäksi ydintekniikkaa koskevan KTA-säännön 1401 mukaisen laadunvarmistuksen edellyttämä soveltuvuustodistus samoin kuin lupa työskennellä vieraiden laitteistojen tai laitteiden yhteydessä Saksan säteilysuojeluasetuksen (StrlSchV)15 §:n mukaisesti.

SCC-sertifiointi

AERZENin huoltoteknikot ovat osallistuneet metallialan vakuutuslaitosten järjestämään koulutukseen SCC-sertifikaatin(Safety Certificate Contractors) saamiseksi. Se on eräänlainen yhdistetty työ- ja ympäristönsuojelun hallintajärjestelmä alihankkijoille. Todistusta vaativat yhä useammin kemian- ja petrokemianteollisuuden asiakkaat, jakelulaitokset sekä asiakkaat Benelux-maissa. Sertifioinnilla voidaan vähentää aikaavieviä ja kalliita turvallisuuskoulutuksia asiakkaan luona tai välttää ne kokonaan. Se on yleisesti tunnustettu laadun tae huoltolaitokselle.