Two people on stage

Öljyttömät ruuvikompressorit – rakennesarja VRa

Ruuvikompressorit

Prosessitehokkuutesi rakenneosa: AERZEN-prosessikaasuruuvikompressori

AERZENin prosessikaasuruuvikompressoreita käytetään maailmanlaajuisesti yksi- tai monivaiheisissa järjestelmissä kemian- ja petrokemianteollisuudessa, raaka-aineiden ja energiantuotannossa sekä monissa muissa prosessitekniikan tuotantolaitoksissa.

Aggregaatti soveltuu erinomaisesti kaikkien kemian- ja petrokemianteollisuudessa esiintyvien kaasujen kuivaan puristukseen. Puristustilojen sisällä kahden roottorin metalliosat eivät kosketa toisiaan eivätkä myöskään koteloa. Ohjaushammaspyörät tai synkronointilaite takaavat roottorien kosketuksettoman pyörimisen. Puhallustiloja ei näin ollen voidella, eikä puhallettavaan aineeseen siten pääse epäpuhtauksia.

Jo roottorin enimmäispituus (1'350 mm) ja vähimmäispituus (155 mm) antavat käsityksen valikoiman laajuudesta. Roottorit voidaan mukauttaa eri prosessikaasuille soveltuviksi valmistamalla ne teräksestä tai jaloteräksestä, ja kotelo voidaan valmistaa pallografiitti-, teräs- tai jaloteräsvaluna.

Aggregaatti voidaan toteuttaa seuraavien normien mukaisesti:

 • DIN-/EURO-standardit
 • NACE
 • AD-määräykset
 • TEMA-standardi
 • ASME VIII Div. 1, sis. U-leima
 • API-määräykset
 • ATEX
Rakennetyyppi
Ruuvikompressorit
Tilavuusvirta
300 saakka 75.000 m3/h
Puhallettava aine
Neutraalit kaasut , toxic , corrosive , flammable , mixed
Puristus
öljytön
Alipaine
-900 mbar
Ylipaine
52.000 mbar

Vakiokompressori tai yksilöllisesti valmistettu aggregaatti: AERZENin prosessikaasuruuvikompressori on kumpaakin samalla kertaa.

Erityiset, yksilöllisesti toteutetut ruuvikompressoriaggregaatit täyttävät mitä moninaisimmat vaatimukset. AERZENin prosessikaasuruuvikompressorissa yhdistyvät vakiomallin VRa-aggregaatin varsinainen kompressorilohko ja erityiset lisävarusteet, venttiilit ja koneosat tarkoituksenmukaiseksi ja mielekkääksi ruuvikompressorilaitteistoksi. Rakennetta koskevat määräykset sekä eri teollisuudenalojen ja hyväksyntälaitosten, kuten API:n tai tehdasnormien, vaatimukset on otettu huomioon.

Kuiva puristus tarjoaa lukuisia käyttömahdollisuuksia.

AERZENin prosessikaasuruuvikompressori VRa soveltuu erinomaisesti kaikkien kemian- ja petrokemianteollisuudessa esiintyvien kaasujen kuivaan puristukseen. Kemianteollisuuden lisäksi AERZENin prosessikaasuruuvikompressoreita käytetään myös muilla teollisuuden aloilla ohjausilmajärjestelmissä, teollisuuden kylmälaitteistoissa, haihduttamoissa, kaivosteollisuudessa ja sulatoissa. Käytännöllisesti katsoen kaikkia esiintyviä kaasuja voi puristaa, esim. ammoniakkia, argonia, etyleeniä, asetyleeniä, butadieenia, kloorivetyä, maakaasua, soihdutuskaasua, masuunikaasua, kaivoskaasua, heliumia, kalkkiuunikaasua, koksaamokaasua, hiilimonoksidia, kaikkia hiilivety-yhdisteitä, metaania, propaania, propyleenia, savukaasua, raakakaasua, rikkidioksidia, typpioksidia, typpeä, styreenikaasua, vinyylikloridia, vetyä.

Sovellukset:

 • Kemian- ja prosessitekniikka
 • Ohjausilmajärjestelmät
 • Teollisuuden kylmälaitteistot
 • Haihduttamot
 • Kaivosteollisuus
 • Sulatot

ja useat muut

Lisävarusteet ja ratkaisut