Turbo blowerler

Havalandırma tanklarında kompakt güç.

AERZEN turbo blowerler. On yıllar boyunca bu üniteleri teknik mükemmeliyete taşıdık. Bu şekilde dünya çapında standartları belirleyen bir uzmanlığa eriştik. Bu, geliştirilmiş enerji verimliliğinde, düşük kullanım ömrü maliyetlerinde ve özel olarak geliştirilmiş ana bileşenlerde kendini göstermektedir. Özetle: bu AERZEN’in sürekli akış makinelerinin her ayrıntısında görülebilmektedir.

Mıknatıs ve hava yataklı rulman - AERZEN hava yataklı rulman: bir adım ileriden fazlası!

BASİT VE VERİMLİ: RULMAN SİSTEMİ OLARAK HAVA

AERZEN turbo blowerin yapısı ve işlevsel prensibi basittir ve bununla birlikte zaman açısından etkindir. Modern atık su işlem tesislerinin hava beslemesi maksimum kullanılabilirlik, yüksek enerji verimliliği ve uzun bakım aralıkları için tasarlandığından AERZEN, turbo blowerlerdeki zor şartlara maruz kalan rulman sistemlerinde ne yağ ne de başka yağlayıcılar kullanmaz, bunun yerine sadece hava kullanır.



AERZEN Turbo Generation 5

Model
Turbo Blowerler
Tasarım
Aşırı basınç
Debi
1.200 - 16.200 m3/h arası
Ortam
hava , nötr gazlar
Taşıma / Sıkıştırma
yağsız

AERZEN Turbo blower Generation 5plus

Model
Turbo Blowerler
Tasarım
Aşırı basınç
Debi
360 - 8.400 m3/h arası
Ortam
hava , nötr gazlar
Taşıma / Sıkıştırma
yağsız

Atık Su Arıtma uygulamaları için AERZEN Turbo Blower

Turbo blowerler ve/veya turbo kompresörler kapsamlı şekilde kanalizasyon arıtmada kullanılmaktadır. Güvenilirlik, enerji verimliliği ve düşen bakım maliyetleri oldukça önemlidir. Turbo makineler özellikle kendi görevlerini, bakım ve tamir gibi işlemler sebebiyle ana kesintiler olmaksızın yapmalıdırlar, havayı havalandırma tanklarına fırlatırlar.

Hava mikroorganizmaları oksijenle birlikte tanka gönderir. Daha verimli havalandırma daha iyidir. Bunu yapmak ise çok büyük emek almaktadır. Gerekli oksijeni tanka sokmak için debi makineleri, uzun zaman süreçlerinde sert ortamda hassa şekilde fonksiyon göstermelidir.

Bu bağlamda, bir miktar sürtünmeye daima sebep olan geleneksel bilyeli rulmanlar veya diğer mekanik rulmanların bir turbo blowerde üretilen yüksek dönüş hızlarında kullanışlı olmaması sebebiyle çağdaş yenilik bağlamında "sürtünmesiz" oluşum bilinir. Kanalizasyon uygulamalarındaki ergo, turbo makineler mekanik sürtünme olmadan çalışan rulmanlara gereksinim duyar ve sıkıştırma prosesi süresince hassas turbo kompresör işletimi sağlar.

Turbo Kompresörlerin sorunsuz rulman sistemi için çözümler - Manyetik rulmanlar veya hava yataklı rulmanlar

Prensipte, sürtünmesiz ve temassız Turbo Kompresör uygulaması için iki yaklaşım vardır: Manyetik rulman ve hava yataklı rulman. Temassız rulman aynı zamanda yağlama gibi gereksiz bakımı da ortadan kaldırır (örn.: Yağ). Bu bağlamda, modern hız regülatörlü turbolar aynı zamanda "yağsız" yüksek frekanslı Turbo Kompresörler olarak anılmaktadır. Öncesinde ve en uzun sürede, manyetik rulmanlar en kullanışlı çözümdü.

Bu tip rulman, hızlı dönen miller ve diğer bileşenler arasında teması tamamıyla engelleyerek blowerin iç kısmında manyetik alanlar üretirler. Bu çözüm oldukça komplekstir ve uygulama da teknik olarak komplekstir. Sorunsuz bir fonksiyon sağlamak için sistem sürekli olarak milin tam konumunu kontrol etmelidir. Ancak bu anda, sorunsuz sürekli çalıştırma için elektrik akımları manyetik alanı gerektiği kadar hassas şekilde ayarlayabilir.

Hassas olarak kalibre edilen sensörler ve genel kompleks kontrol devresinin kullanımı dezavantajlara sahiptir. Bir yandan, belirli çevresel koşullar her zaman hassas bileşenler için ideal değildir; özellikle kanalizasyon arıtma tesislerinde. Diğer yandan, kompleks kontroller düzenli bakım gerektirmektedir. Ek olarak, işletim ve basınç dalgalanmaları ve tepe değerlerinde ve de kompresör pompası gibi teknolojik hususlarda yüksek hassasiyet mevcuttur.

Her iki durum için makinenin rotorunda çalışan dinamik güçler oluşturulmaktadır. Bunların kompleks kontrol devresi sebebiyle, manyetik rulmanlar, sağlamlık açısından daha kısıtlıdır ve aşırı durumlarda hemen kapatılırlar. Bu unsur, birçok sistem üzerindeki turbo makinelerde sık şekilde arızayla sonuçlanmaktadır.

En belirgin sorunlardan birisi çok kısıtlı servis olanaklarıdır. Eğer bir şeyin tamir edilmesi veya değiştirilmesi gerekiyorsa, bu kurulum yerinde yapılamaz; yalnızca üreticinin yerinde yapılabilmektedir. Bu durum, tüm sistemin lojistiğinin planlanmasına ek olarak, makine için kritik ve olası üç aylık bekleme periyotu anlamına gelmektedir. Güç dengesine gelindiğinde, manyetik rulman ideal değildir, çünkü turbo kompresörlerin işletim maliyetlerini artırır nitelikte manyetik alanın oluşturulması için gücün sürekli üretimi gerekmektedir. Ek olarak, güç kaynağında herhangi bir kesinti olması durumunda acil durum için yedek batarya tedarik edilmelidir.

Bahsi geçen UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı), güç kaynağı kesildiğinde yüksek frekanslı döner rotorun hemen mekanik imdat yatağıyla karşılaşmamasını sağlar. İmdat yatağı üzerindeki iş yükü tam hızda oldukça fazladır, maliyetli hasarlar olması oldukça muhtemeldir. UPS yalnızca hız daha güvenli ve yönetilebilir bir seviyeye düştüğünde kapatılabilir. Kurulan bataryalar tam olarak şarj edildiğinden ve stabil hale getirildiğinden bir UPS aynı zamanda kendi bakım uygulamasını gerektirmektedir.

Batarya paketi, özel bakım planı kullanılarak düzenli şekilde kontrol edilmelidir, ayrıca herhangi bir hasar olduğunda veya daha eski/daha zayıf batarya hücreleri olduğunda değiştirilmesi gerekmektedir. Baştan başa, manyetik rulmanlarla gelen çözüm uzun süreçte daha pahalıdır, teknik olarak aşırı karışıktır ve enerji verimliliği yoktur. Dolayısıyla, bu durum AERZEN'in başka bir sisteme güvenmesinin sebebidir.

AERZEN temassız rulman sistemi için hava kullanmaktadır

AT ve TB Serilerinin Turbo Blowerlerinde standart çözüm olarak havalı yatak kullanılmaktadır. Temassız hava yataklı rulmanların değeri, mekanik ve manyetik çözümler üzerinde muazzam avantajlara sahiptir. Turbolar içinde fonksiyon değeri ve işletim özellikleri çok basit fiziksel prensiplere dayanmaktadır. Fana bağlı motor mili hassas olarak taşınmalıdır: Yüksek dönüş hızları sebebiyle rulmanlar için günümüzdeki endüstri standartlarıyla karşılanamayan bir görev.

Turbo blowerler için AERZEN'in hava süspansiyonu basitlik ve enerji verimliliğinin belirli avantajlarını sunmaktadır. Sıkıştırılan hava hem tahrik milinin radyal rulmanı hem de hava cepleri olarak aksiyal rulmanlarda kullanılmaktadır.

Hava harici bir jeneratörden gelmez, tersine turbo blower tarafından üretilir; aynı geleneksel kompresörlerdeki gibi. Blower açıldığında, mil alternatif bir dairesel hareket üretir. Bu, zıt yönde mile baskı uygulayarak rulman duvarına yönelik minimum aralıktaki basıncı artırır. Yüksek hızlar, rulmandaki milin otomatik olarak merkezlenmesini sağlar, ayrıca hava cebindeki işletim basıncını 30 bardan daha fazlasına (435 psi) artırır. Sonuç olarak üretilen yüksek basınçlar, rulmanda merkezlenen milin serbest çalışması ile sonuçlanmaktadır. Bu tip rulman aynı zamanda uzay yolculuğu için geliştirilmiştir.

Manyetik rulmanın tersine, hava cebinin üretimi için ilave enerji girişi gerekmez, çünkü normal fonksiyonlar ile otomatik olarak şekillenir. Ek olarak, rulman tamamen bakım gerektirmeyen yapıda olduğu için işletim maliyetleri azalır. Basit ve sağlan sistem tasarım ile meydana gelen titreşime karşı direnç ayırt edici bir teknolojik özelliktir. Aşırı yükler ve basınç dalgalanmaları gibi problemli işletim koşulları bile fiziksel özellikleri sayesinde basitçe telafi edilmektedir.

Yine de tamir gerekirse, birkaç saat içinde özellikle kurulum yerinde ilgili tüm bileşenleri değiştirebilirsiniz. Rulman içindeki sürtünme bileşenlerinin arasındaki temas yalnızca turbo kompresör kapatılıp açıldığında veya hava cebi oluştuğunda meydana gelir. Erken aşınmanın engellenmesi için AERZEN yenilikçi bir hava yataklı rulman kullanmaktadır.

Rulman ve mil, sürtünme toleransı ve direnci dahil yüksek sıcaklığa sahip iki bileşenli grafit ve Teflon ile tedarik edilmektedir. Bu ikili "yapışmayı önleyici kaplama" makine başlatma süresince mekanik yükleri ve yıpranma ve aşınmayı belirgin ölçüde azaltmaktadır.


Bakım kolaylığı, enerji verimliliği ve düşük kullanım ömrü maliyetleri

AERZEN Turbo jeneratörleri, günlük bakım, planlı bakım ve enerji verimliliğine varırken yeni standartlar oluşturmaktadır. Modern turbo kompresörler oldukça sağlamdır ve kanalizasyon arıtma tesislerinde ve kanalizasyon teknolojilerinin diğer alanlarında 24 saat zahmetsiz işletimde kullanılabilmektedir. Diğer üreticilerin FLW makinelerinin tersine, TB ve AT serilerine ait blowerler kendi kontrol aralığı ve boşta çalışma modu opsiyonu sayesinde SBR Sistemleri (Ardışık Kesikli Reaktör) için de uygundur. Boşta çalışma modu, komple sistemin sürekli kapatılıp açılmasından çok daha enerji verimliliği sağlar.

Tabi ki, turbo fanla ilgili tüm parametreler gerçek zamanlı olarak ölçülebilir. Bunun en önemli bölümü, dolaylı olarak birçok diğer üreticiye ait güç tüketiminden kaynaklanan nitelikte gerçek hava miktarı ölçümüdür. AERZEN sistemi, farklılık gösteren basınç ölçümleriyle emilen hava kütlesini değerlendiren "Venturi Prensibini" kullanmaktadır.

Bu teknik, verilen herhangi bir zamanda güncel olarak pompalanan hava hacimlerini görmenize olanak verir. Kanalizasyon arıtma tesislerinin çalışma performansı belirlenen değerlere dayalı olarak belirgin ölçüde geliştirilebilmektedir. Uzun dönemde, servislerin verimli gelişimi, enerji tüketimi üzerinde pozitif etkiye sahip olmaktadır. Kompresörün alım fiyatı, tasarruf edilen enerji maliyetlerinden masrafını hızlı şekilde çıkartır ve finansal olarak uzun süreli etkiye sahip olur. Kanalizasyon arıtma tesislerinde, bu tesislerin enerji taleplerinin yarısından fazlası besleme tankı havalandırmasının bakımına harcanmaktadır.

Bu bağlamda, modern bir sisteme geçmek daha pratik olabilecektir. Örnek olarak: Turbo blower, döner piston blower ve döner pistonlu kompresör kombinasyonu; "blower kompozit." Kısa kullanım ömrü devri maliyetlidir ve adapte edilebilir lojistik ve operasyonlar AERZEN sistemlerini özellikle çekici hala getirmektedir. Sistemin kapsamı ve boyutu, ilgili kurulumun temel koşullarını belirler. Bununla, özellikle daha eski sistemler yenilenirken, iş ağı için oldukça önemli bir faktör olarak AERZEN kişiye özgü ürünler ve çözümler sunmaktadır.

AERZEN'in hangi ürününü seçerseniz seçin tüm ürünlerimiz en yüksek kaliteyle imal edilir ve özellikle uzun ömür ve verimliliği yönelik olarak inşa edilir.