man in blue with helmet

PNÖMATİK TAŞIMA

Rakipsiz bir verimlilik ve güvenilirlikle proses havasını sıkıştırmaktadır.

Dökme malzemelerin hızlı, hassas ve en az enerji maliyetiyle pnömatik olarak taşınması uzmanların işidir. AERZEN’in yağsız döner loblu hybrid blowerleri, döner loblu kompresörleri ve vidalı kompresörleri her türlü taşıma ihtiyacına cevap verebilmektedir. Eşsiz verim ve güvenilirlik.

Rakamlarla gelen çok yönlülük.

Delta Blower, Delta Screw ve Delta Hybrid güçlü ve evrensel kullanıma sahip harika ürünlerdir:
en küçük üniteler, silo araçlarına monte edilebilmektedir. En büyük makineler pompa istasyonlarında kullanılır.
Yük gemilerini boşaltmada kullanılır. Ve kapasiteleri saatte 1.000 tona kadardır.

AERZEN'in yağsız döner loblu hybrid blowerleri, döner loblu kompresörleri ve vidalı kompresörleri her türlü taşıma ihtiyacını karşılayabilmektedir

Ürün kontaminasyonu? AERZEN ile değil!

AERZEN'in kesinlikle yağsız ve emişsiz basınçlı hava teknolojisi hassas ağır malzemenin her türlü pnömatik taşıma proseslerinde size %100 ürün saflığı garantisi vermektedir.

Gıda endüstrisinde, ecza endüstrisinde veya kimya ve petrokimya proseslerinde yenilikçi ve ATEX belgeli teknolojisi sayesinde zorlu üretim gereksinimlerini karşılamaktayız.

Daha fazlasını okuyun

Which solution ist the right one for your requirement?

Efficiency increase, process optimisation, digitisation - for almost all requirements, we offer an individual solution or develop it for you!

Our application specialists know your industry-specific processes and develop bespoke product concepts that optimally fit your application.

We always proceed as resource-efficiently as possible by maximising plant efficiency, permanently reducing operating costs and sustainably protecting the environment.

We will be pleased to help you. LET'S TALK!

Uygulama raporları

Milser Mühle, kapalı boru sistemleri için taşıyıcı hava üreticisi olarak GM serisinden yağsız sıkıştırmalı AERZEN Pozitif Deplasmanlı Blowerlerini seçmiştir

Öğütücüler verimli biçimde öğütme yaparlar

Başarı Öyküsü - Milser Mühle

Gıda maddesinin pnömatik taşınmasında mümkün olan en yüksek tedarik güvenilirliği ve enerji verimliliği ancak mükemmel planlanmış ve işletmeye özel çözümlerle sağlanabilir. "Milser Mühle"’de de böyle olmuştur, burada elli yıl boyunca, toplamda on bir adet AERZEN Pozitif Deplasmanlı Blower kullanılmıştır.

AERZEN'den Vidalı Kompresörlerle Güvenilir ve Etkin Pnömatik Taşıma, Pozitif Deplasmanlı Blower ve Döner Loblu Kompresörler (Delta Hybrid)

Ağır malzemelerin geniş miktarları normal bir gereksinimdir. Her yerde olduğu gibi vakit nakittir, üretim prosesi süresince kamyonların ve gemilerin yüklenmesi/boşaltılması veya ağır malzemelerin taşınması mümkün olduğunca hızlı ve güvenilir olmalıdır. Ürünün saflık seviyesi birçok endüstride önemlidir. Filtre ve kaplama aşınmaları veya yağ ile kirlenmiş hava sebebiyle oluşabileceğinden taşınan mallar yabancı partiküllerle temasta olmamalıdır. Bu husus özellikle kimya, ecza, kozmetik veya gıda endüstrileriyle ilgilidir.

AERZEN pratik ve kalıcı çözümler sunar. AERZEN'in yüksek oranda aşırı basınç ve vakum makineleriyle tasarlanan Pnömatik Taşıma Sistemleri Hijyenik Taşıma Teknolojisinin altında standardını temsil etmektedir. Bu husus, sürekli çalıştırmaya ait iş yükü kapasitesine ve taşıma için kullanılan havadaki yüksek saflık derecesine özellikle odaklanan oldukça memnun kalmış müşteriler tarafından ispatlanmaktadır. İster silo kamyonlarındaki mobil çözümler ister teslimat hatlarında saatlik olarak bin tona kadar ağır malzeme taşıyabilen geniş ekipman mühendisliği olsun; AERZEN'in tesisatlarına sahip pnömatik taşıma her ihtiyaç için mükemmeldir.

Pnömatik Taşımada neden yağsız blowerler çok önemlidir

Gıda ürünleri, ilaçlar, kimyasallar ve diğer ürünlerin imali için yüksek saflığa sahip proses ürünü nerede kullanılıyorsa, bahsi geçen "yağsız taşıma sistemleri" gerekli olmaktadır. AERZEN yıllardır %100 yağsız blowerler ve kompresörler kullanmaktadır. Piyasa lideri ve bu teknolojinin öncüsü olarak AERZEN tesisatları diğer üreticilerle kıyaslandığında sık şekilde kullanılmaktadır. TÜV Rheinland ile birlikte, AERZEN basınçlı havanın temizliği ve taşıma için kullanılan hava için aşağıdaki direktifler ve standartlardan oluşan yeni güvenlik standartlarını belirlemiştir:

  • ISO 8573-1: 2010 Bölüm 1 (Kirleticiler ve saflık sınıfları)
  • ISO 8573-2: 2007 Bölüm 2 (Aerosol yağ içeriği test yöntemleri)
  • ISO 8573-5: 2001 Bölüm 5 (Yağ buharı ve organik solvent içerik test yöntemleri)planları.

İlave kontamine basınçlı hava olmadan, yenilikçi reaktif tip susturuculara sahip güvenlik teknolojisi

Pnömatik taşıma sistemlerinde, emilim malzemesine sahip susturucular sıkça kullanılmaktadır. Bunun yanında, bu birçok dezavantaja sahiptir.
Bir taraftan, daha gürültülü ve daha yoğun olan ses dalgası titreşimleri sebebiyle emme malzemesinin bozulmasıyla zamanla aşınmaktadır, bu durum da gürültü önlemeyle ilgili iş güvenliği üzerinde negatif etkiye sahiptir. Diğer yandan, bu tip aşınma taşıma için kullanılan havanın temizliği için zarar vericidir. Müteakip adımlarda, taşınacak malzemenin ağır şekilde kirlenmesi anlamına gelen aşınmayla sonuç gösteren kontaminasyon oluşabilir. Bu gibi durumlarda, komple üretim gruplarının iptal edilmesine veya tahribatına sebep olabilecek şekilde üretici için bir risk söz konusudur.
Emme malzemesine sahip susturucular kullanılırken, bir sistemin güvenlik prosesi, kontaminasyon riski sebebiyle ilk kez çalıştırıldığı anda yüksek zaten risk altındadır. Bu risk tesisin yaşıyla orantılı olarak artmaktadır. Örnek olarak: filtrelerin veya susturucuların değiştirilmesi tesisatların daha uzun ve yoğun maliyetli kapatılmasıyla ilişkilidir, aşınmaya tabi bu sistemler artık modern değildir.

Reaktif susturucularla, AERZEN boru sesinin azaltılması için etkin bir çözüm sunmaktadır. Tekniğiyle, emme malzemesine sahip ses emen bir susturucu dolgusu uygulanabilir.

Ses azaltma, yalnızca hava saptırma ile etkilenebilir. Ses dalgaları karşıt sesle azaltılmaktadır. AERZEN emici malzemeye sahip olmayan susturucuları için kendi patentini almıştır (Patent No. 1857682). Hem aşınmanın sebep olduğu basınçlı hava kontaminasyonu hem de uzun çalıştırma zamanı sonrası artan ses seviyesi etkin şekilde engellenmektedir.

Bu sistemlerle, AERZEN ölçüt olan bir yasal standart olarak, yalnızca makine teslim edildiğinde değil, aynı zamanda tesisin kullanım ömrü boyunca VDI 2058 Direktifinin ve Gürültü Teknik Kılavuzunun gereksinimlerini karşılamak adına önemli bir katkı sağlamaktadır.
Emici madde kullanılmayan susturucuların özel yapısı aynı zamanda ilgili güvenlik avantajıyla daha da ileri gitmektedir: Örnek olarak, karbon tozu veya kimyasal granüller sebebiyle artan patlama riskinin olduğu alanlarda bir kıvılcım tutucu olarak filtrelerin fonksiyonu. AERZEN susturucuları, benzer ATEX sınıflandırmasının mevcut olduğu her yerde ağırlıklı olarak tavsiye edilmektedir.

Ağır malzemenin taşınmasında yüksek müşteri memnuniyeti

Çimento veya linyit kömürü tozu gibi granüller ve toz benzeri ürünler, yalnızca pnömatik taşıma sistemleriyle etkin şekilde taşınabilirler. A ile B noktası arasında açık şekilde taşıma bantlarıyla taşınsalar, zamanda gecikmeler ve uygulamada problemler olacaktır; bunun yanı sıra, ortam havasına çıkarılma süresince büyük miktarlarda toz miktarları kaybedilecektir. Birçok taşıma sistemi, bahsedilen "boru ile taşıma" işlemini olası kılabilmek için AERZEN tarafından imal edilen blowerler ve vidalı kompresörlerle çalıştırılmaktadır. Ağır malzemenin ve talep edilen teslimat kapasitesinin ağırlığına bağlı olarak bu yöntem uygun hacim debisine sahip tesisatların farklı tasarımını gerektirmektedir. AERZEN'in blowerleri ve kompresörleri, gemilerin birkaç saat içinde yüklenmesi veya boşaltılması gerektiği yerlerdeki taşıma sistemlerindeki gereksinimler dahil silo kamyonlarına ağır malzemenin yüklenmesiyle ilgili gereksinimleri karşılar nitelikte farklı ölçeklendirilebilir versiyonlarda kullanıma sunulmaktadır.

AERZEN'in müşterileri kendi endüstrilerinde lider nitelikte olup AERZEN ürünlerinden ne beklediklerini bilmektedir. Örnek olarak: Siloadmaxx ağır malzemenin araçlarıyla nakliye, yükleme ve boşaltılması için uzun süredir mobil çözümler kullanmaktadır.

İyi bilinen çimento imalatçısı Dyckerhoff birçok farklı alanda AERZEN kompresörlerini kullanmaktadır: Dyckerhoff hem çimento imalatına yönelik malzemelerin taşınması ve hem de ocağını linyit kömürü tozu ve hav (ambalaj atıklarından edinilen klorsuz, ince taneli ikincil yakıt) ile beslemek için pnömatik taşıma sistemlerini kullanmaktadır. Hacim debisine hızlı adaptasyon ve istenen taşıma basıncının sabitliği ocakların ve üretim tesislerinin kesintisiz şekilde beslenmesi için özellikle önemlidir. Bu bağlamda herhangi bir duraklama istenmeyen bir durumdur, hatta yanma tesislerinde hassas sistemlerin yüksek sıcaklık değişimlerini tolere edememesi sebebiyle yanma sistemi kapatıldığında kaçınılmaz olarak oluşan hasar durumunda bile.

Hem aşırı hem de negatif basınç aralığında yüksek basınç farkları için: Yeni AERZEN Delta Hybrid

Ağır granüllerin veya daha uzun taşıma mesafelerinin pnömatikleri, diğer hususlar arasında daha hızlı debi veya daha yüksek fark basıncı gibi modern tesis mühendisliğinin getirdiği özel koşullar gerektirmektedir. Delta Hybrid Döner Loblu Kompresörler ile, AERZEN bir çözüm sunabilmekte ve bu alan için yeni altın standart oluşturmaktadır. Özel Model D 98V, sistemdeki ağır malzemelerin taşınması için 50 mbar abs'ye kadar (0.72 pfsi [İnç kare başına Pound-Gücü]) sürekli negatif pnömatik basınca sahip olan müşterilerin gereksinimlerini karşılamaktadır. Bu vakum daha ağır mallar konteynırlara doldurulurken pnömatik taşıma ve güvenli işlemeye olanak vermektedir. Böylece, bu tip Vidalı Blowerlerin kullanımı granüllerin direk olarak konteynırlara emilmesine imkan vermektedir.

Son teknolojiye sahip AERZEN kompresör teknolojisinin kullanımı %20'ye kadar enerji üretkenliğinizi artırabilir.