man in blue with helmet

AERZEN BİYOGAZ ÇÖZÜMLERİ

Biyogaz sektörü için üstün teknolojiler - AERZEN tarafından üretilmiş

Müşteriler AERZEN’in kimya ve petrokimya endüstrisinde onlarca yılda kazandığı geniş teknik uzmanlıktan faydalanırlar.
Biyogazın enerji kaynağı olarak kullanımı, nükleer enerjiye bağımlılığın azaltılmasına ve CO2 salınımlarının azaltılmasına ve böylece ulusal ve uluslararası alanlarda oluşturulan çevresel hedeflerin başarılmasında yardımcı olur.

AERZEN olarak, dünya çapında 43’ten fazla temsilciliğimizle tüm bu hedefleri desteklemekteyiz.

Uzun yıllardır AERZEN blowerleri ve kompresörleri, kimya ve petrokimya tesislerinde bulunan her türlü gaz ve gaz karışımlarını taşımakta ve sıkıştırmaktadır. Dolayısıyla enerji verimliliği, tesis güvenliği ve güvenilirlik belirleyici kriterlerdir. Bu bilgi birikimine ve kazanılan deneyimlere dayanarak AERZEN özellikle biyogaz piyasası için özel geliştirilmiş ürünler sunar:

kombine ısı ve güç (CHP) motorlarının ve biyogaz arıtma tesislerinin (BGTP) emiş basıncını artırıp arttırmaması veya biyogaz enjeksiyon tesislerinin (BGIP) vazgeçilmez bir parçası olarak biyometanın gaz hatlarına enjekte edilmesine yönelik olup olmadığı; AERZEN, her uygulamaya uygun blower veya kompresöre sahiptir. Çok çeşitli makine boyutları ve tasarım basınçlarında müşteriye özel çözümler sunulabilir.

Tüm blowerler ve kompresörler, en son emniyet standardı (EN 1012-3) ve Almanya için DVGW * Düzenlemeleri de içeren Makine Direktifinde ve ATEX Direktifi 2014/34/EU'da tanımlı olan Tehlikeli Bölge 1 ve Bölge 2'de kullanılabilir.
*DVGW: Alman Teknik ve Bilimsel Gaz ve Su Birliği

AERZEN Biyogaz çözümleri için bir grafik – bir biyogaz tesisinin işlevselliği
AERZEN biyogaz çözümleri - bir biyogaz tesisinin işleyişi
Biyogaz tesislerindeki AERZEN teknoloji uygulamalarının şeması
Tüm biyogaz uygulamaları için AERZEN uygun bir teknoloji çözümüne sahiptir