man in blue with helmet

Vakum teknolojisi

Güvenilirlik verimlilikle birleşiyor

4 kademeli bir pompa seti örneği - 1. ve 2. Kademeler HV blower ile
4 kademeli bir pompa seti örneği - 1. ve 2. Kademeler HV blower ile

Gıda veya ilaç sanayinde, kimya veya proses mühendisliğinde, metal işleme veya otomotiv endüstrisinde: Birçok endüstri kolundaki farklı üretim proseslerinin çoğu, atmosfer basıncının oldukça altında basınçlı hava koşullarına ihtiyaç duymaktadır. -700 mbar (300 mbar abs.) basınç negatif basınç olarak değerlendirilmektedir. 300 mbar'ın altında mutlak vakum aralığı başlar; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek vakumolarak alt bölümlere ayrılır.

kapalı motorlu özel blower serileri. Sızdırmaz ve hava soğutmalı. Nötr veya agresif gazların taşınmasında çok çeşitli modeller mevcuttur - ön emişli veya ön emişsiz.

Folyo ve cam kaplamadan hidrojenin çıkarılmasına kadar ve hatta temiz oda koşullarında kullanılmak üzere çok çeşitli uygulamalar için uygundur.

Uygulama raporları

AERZEN Maschinenfabrik pozitif deplasmanlı blower

Atmosferik basınçtan vakuma

Teknik katkı - Vakum teknolojisi çözümleri

Pozitif deplasmanlı özel vakum blowerlerinin dünyadaki lider üreticisi olan AERZEN, geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Bu aynı zamanda bir ve iki kademede negatif basınç üreten blowerleri de içermektedir. Müşteriler her türde uygulama için en uygun çözümü bulacaktır.

Endüstriyel kullanım için vakum teknolojisinin önemli rolü

Hava basıncı, sayısız üretim prosesinde, teknolojide ve farklı başka endüstrilerde merkezi bir rol oynamaktadır. Eczacılık dahil metal, kimya ve gıda endüstrilerinde gerekli basıncın güvenilir şekilde kontrol edilmesi ihtiyacı yüksektir. Vakum teknolojisi artan şekilde önem kazanmaktadır, bu bağlamda, sayısın proses hayal edilemez hale getirmekte veya memnun etmeyen kalitede sonuç vermektedir. Bir vakum, atmosferik basıncın mutlak 300 mbar değere karşılık gelen 700 mbar eşik değerin altına düştüğü andır. Diğer yandan, değer bunu aştığında negatif basınçtan bahsedilir.

Vakum, endüstrideki herkeste çağrışım uyandıran vakum anlamına gelmez. 300 mbar'ın altındaki aralık, orta ve yüksek vakum ile başlayarak en uygun ultra yüksek vakuma yükselerek bozulabilir. Mükemmel vakum, 0.0000 mbar'lık mutlak basınca ulaşabilmelidir. Eklenen "mutlak" terimi, mükemmel vakumu işaret eder ve vakum teknolojilerinde standart olarak kullanılır. Vakum pompası üniteleri olmaksızın bu aralığa ulaşmak mümkün olmayacaktır. AERZEN vakum blowerleri, 1940 yılından bu yana alanında en güvenilirlerden birisi olarak kabul edilmektedir.

Bir vakum pompası bir kompresörden nasıl ayırt edilecektir?

Vakum pompaları kompresörlerle kıyaslandığında, ana farklılık ürün sonuçlarında gizlidir; üretici vakum basıncı veya aşırı basınç fiziksel olarak benzer yöntemlerle elde edilmektedir. Bir kompresör basınç tankındaki dış havayı sıkıştırırken, blower dıştaki gazları bırakır, böylece kapalı odadaki gazı tahliye eder. Vakum blowerlerinin kullanımı yalnızca havayla ilgili endüstri görevleriyle sınırlı değildir, aynı zamanda tüm olası gazlarla da kullanılabilmektedir. Her bir vakum blowerinin sayısız uygulama ve proses için uygun olduğunu bilmek de önemlidir. Farklı gaz özelliklerine ve bunların molekül boyutlarına bağlı olarak, teknoloji istenen görevle senkronize edilmelidir.

Ek olarak, ortam koşullarının hesaba katılması, vakum blowerinin kullanılması gereken önemli bir faktördür. Özellikle kimya, eczacılık ve gıda endüstrilerinde, zorlu üretim gereksinimleri baskın gelmektedir. Ekipmana zararlı olan veya endüstriyel kullanımda sağlıkla ilgili tehlikelere sebep olan gazlar mevcuttur. Diğerleri tehlikelidir. Bu sebeple, tahliye edilen gazların doğru şekilde ayrılması ve bunların uygun şekilde bertaraf edilmesi asla ihmal edilmez.
İstenen vakumun kuvvetine bağlı olarak, AERZEN, istenen hassas değerlere ulaşan ve bunları sürdüren çeşitli bileşenler sunmaktadır. AERZEN, her talebe yönelik doğru çözümü sunan geniş ekipman yelpazesine sahiptir.

İşe yönelik doğru vakum teknolojisini hangi parametreler belirler?

Vakum ve yüksek vakum teknolojisindeki özel ihtiyaçlara yönelik istenen parametrelere bağlı kalmak aşırı derecede önem taşımaktadır. Aynı zamanda, bu durumların önceden bilinmesi ve dolayısıyla doğru ekipmanın kullanılması da önemlidir. Örnek olarak, çelik endüstrisinde ihtiyaç duyulan parametreler, başka yerdeki vakum blowerlerinin uygulamasından son derece farklılık göstermektedir. İhtiyaç duyulan gereksinimlere bağlı olarak, pompa istasyonları birçok seviye kullanılarak çalışır, genelde, iki seviyeden fazlası kullanılmaktadır. Bu pompa istasyonları olmaksızın, üretim yapmak şöyle dursun, düşük, orta ve yüksek vakum teknolojisinin ekonomik üretimi anlam taşımaz. Yardımcı pompaların ve döner blowerlerin etkileşimi iki seviyeli pompa istasyonlarının kullanımını işaret etmektedir. Negatif basınç bir seviyede 500 mbar ile 300 mbar arasına ulaştırılabildiğinde, vakumlar için eşik değerin altında durum iyidir, yardımcı pompaların ve vakum döner blowerlerinin kombinasyonu gerekmektedir. Burada, yardımcı pompa zaten ilgili tank veya odadaki birinci adıma ait basıncı azaltır. Sonrasında, döner blower açılabilir yardımcı pompayla kombinasyona girebilir ve istenen nihai vakumu veya belirli uygulama için gereken hacim debisini üretebilir. Vakum ünitesini doğru şekilde planlamak için operatörün gerekli parametreleri üreticiye bildirmesi gerekmektedir. Bu, tahliye edilecek fabrika boyutunu kapsamaktadır veya uygun dağıtım için gazların tahliye edilmesi amacıyla maksimum izin verilen zaman dahil maksimum gerekli vakumu (veya debiyi) kapsamaktadır. Maksimum gerekli vakumdan bahsederken, çalıştırma noktasının da belirtilmesi önemlidir. Talebe bağlı olarak, uygun yardımcı pompa, kesinlikle doğru vakum bloweri ile kombine edilebilir. 

Vakum teknolojisinde hangi bileşenlere ihtiyaç duyulur?

Yardımcı pompa sistemlerinin çoğunluğu istenen uygulama alanı için özel olarak seçilmektedir. Bu bağlamda, su halkalı pompalar, gresli döner kanatlı pompalar veya ayarlanabilir tırnaklı pompalar mevcuttur. Ayrıca, bunlarla doğal gazlar çok iyi şekilde işlenebilir. Vidalı vakum pompaların uygulanması, tahliye gereksinimleri oldukça yüksek olduğunda anlam kazanmaktadır. Screw kompresörlerle benzer olarak, bir vidalı vakum pompası oldukça düzgün ve hassas çalışır. Screw vakum pompalarıyla vakum teknolojisinde yüksek enerji verimi, düşük gürültü ve düşük yıpranma ve aşınma kesinlikle pahalıdır.

Vakum üretiminde hangi AERZEN çözümünü seçerseniz seçin, yardımcı pompaların ve vakum blowerlerinin tüm bileşenleri termal ve enerjik olarak mükemmel şekilde birlikte koordine edilmektedir. Bu bağlamda, enerji üretkenliğine odaklanılırken daha güvenilir ve sağlam pompa sistemi garanti edilmektedir. Endüstriyel vakum teknolojisindeki en yüksek gereksinimler için AERZEN salmastrasız motor blowerleri tavsiye edilmektedir. Bunlar uzun süreli işletim için en uygun blowerlerdir ve kısa tahliye süresi özelliği katmaktadır. Bu blowerlerin ilave blowerler ile birlikte ideal olduğu kompakt kübik kapasitenin yanında, farklı uygulama alanları için çeşitli yapılarda kullanıma hazırdırlar. AERZEN, agresif gazlar için CM, nötr gazlar için HM sunmaktadır.

Vakum teknolojisi için bireysel çözümler kritiktir

AERZEN, uygun hale getirilmiş çözümler sunarak müşterilerine özgü ihtiyaçları karşılamak adına ürünlerini entegre ve koordine etmektedir. Farklı olası kullanımlara ve yüksek taleplere ait çeşitlilik karşısında komple bir çözümü kolayca rafından indirmek mümkün değildir. Bir pompa istasyonunu kavrama ve planlama durumdan duruma daima özel olmaktadır. Bu, mükemmel şekilde koordine edilecek yardımcı pompalar ve vakum döner blowerler için istenen performans parametrelerine yönelik olarak kullanıma sunulan bireysel bileşenler için tek yoldur. AERZEN'in sunduğu profesyonel ve işinin ehli danışmanlık hizmetleri sunulan tüm hizmetin bölünmez bir parçasıdır. Nihai ürünün gerekli parametrelerine bağlı kalmayı sağlamak için AERZEN, kapsamlı yazılım testleri gerçekleştirmektedir, dolayısıyla yalnızca vakuma ait fiili üretim kendini göstermekle kalmaz, aynı zamanda enerjik değerler dahil uzun süreli sağlamlık da kendini gösterir. Bu bağlamda, sürekli çalıştırma zamanında problemlere yol açabilen kritik termal basınç aralıkları önlenebilir.

Vakum teknolojisindeki enerji verimi daha önemli olmaktadır

Özellikle uzun süreli çalıştırma boyunca yalnızca üretilen vakum için istenen parametrelere bağlı kalmak değil, aynı zamanda enerji verimini hesaba katmak da önemlidir. Hatta çevresel koruma sebepleri için bile vakum pompaları yüksek verimliliğe sahip teknoloji ile donatılmaktadır. Enerji tüketimi, genel olarak yüksek enerji maliyetlerine sahip endüstriler için özellikle önemlidir. Bu durum enerjiyi oldukça tüketen çelik üretim tesislerini ilgilendirmektedir. Öyle olmasına karşın, pompa istasyonları kavramıyla masraf azaltıcı ve yüksek performans bileşenlerinin tanımı oldukça kritiktir. AERZEN'in tüm vakum bileşenleri yalnızca en yüksek hassasiyetle imal edilmez, aynı zamanda bu bileşenler, sistemler uygulanırken enerjinin en uygun hale getirilmesi açısından en önemli standartları da karşılamaktadırlar. Bu değerlerle bağdaşarak, sıkıntısız sürekli işletim, çevreye veya bütçenize yüklenmeden garanti altına alınmaktadır.