Akustik değerlendirmeler

PLANLAMADA VE PROJELENDİRME EVRESİNDE VE MEVCUT TESISLERDE OPTİMİZASYONLAR

AERZEN makineleri sessiz çalışır. Ancak çalışma ortamları farklı olduğu için, ihtiyaç duyduğunuz çözümlere hızlı ve kalıcı bir şekilde yardımcı olmak üzere akustik uzmanlarımız hazır bulunmaktadır.

Akustik optimizasyon

  • tesis koşullarının değerlendirmesi
  • ölçüm verilerinin toplanması
  • ISO 9614'e göre ses yoğunluğu tayini
  • optimizasyon önerileri, fiyat teklifli

Siz müşterilerimiz için planlama ve tasarım aşamasında akustik değerlendirmeler yapıyoruz. Ayrıca mevcut tesislerdeki akustik optimizasyonlarıyla da ilgileniyoruz.

Akustik optimizasyon konusunda fikir sahibi olun

Planlama ve projelendirme aşamasında akustik değerlendirmeler

AERZEN makinelerinin ses emisyonu, bağlı boru sistemleri ve odadaki ses yayılımı ve ardından serbest alan incelenmekte ve açıklanmaktadır:

  • Mevcut akustik verilerin derlenmesi VDI 3733'e göre yayılan sesin hesaplanması Oda etkisinin ve eğer varsa diğer arka plandaki seslerin belirlenmesi Beklenen oda düzeyinin belirlenmesi Oda veya emisyon için garanti edilen değerlerin elde edilmesine yönelik ölçülerin tavsiyesi. Kısmen ISO 9614'e göre ölçülen karmaşık ses yoğunluğuyla garantili değerin, akustik değerlendirmeler ve yorumlama ile doğrulanması.

Mevcut tesisler için ses optimizasyonu

  • Akustik verilerin ve koşulların yerinde kaydedilmesi. Ölçülen verilerin hesaplanacak olan bozucu değişkenler ile karşılaştırılması (frekans konumu, yankılanma frekansları). Akustik değerlendirmeler ve yorumlama ile ISO 9614'e göre kısmen karmaşık ses yoğunluk ölçümünden elde edilen garantili değere ait teklif doğrulama optimizasyonu için sonuç ve öneri üzerine müzakere.