man in blue with helmet

Vacuümtechniek

Voorbeeld van een 4-trapspompset - trappen 1 en 2 met HV-blower
Voorbeeld van een 4-trapspompset - trappen 1 en 2 met HV-blower

Of het nu in levensmiddelen- of farmaceutische industrie, in de chemie of procestechniek, in metaalverwerking of in de auto-industrie is: in vele industriebranches vereisen de meest verschillende productieprocessen gascondities met een druk die aanzienlijk lager is dan atmosferische druk. Een druk van -700 mbar (300 mbara) wordt beschouwd als een onderdruk. Onder 300 mbara begint het vacuümbereik, dat onderverdeeld is in ruw vacuüm, fijn vacuüm, hoogvacuüm en ultrahoogvacuüm

AERZEN levert diverse oplossingen voor de bijzondere vereisten van industriële vacuüm- en hoogvacuümtechniek: speciale blower-serie met busmotoraandrijving. Vacuümdicht en luchtgekoeld. Beschikbaar in een breed gamma van modellen voor het transport van neutrale of agressieve gassen – met of zonder voorinlaat.

Geschikt voor een range aan toepassingen van folie- en glascoating tot het afzuigen van waterstof – of zelfs voor gebruik in clean-room condities.

Toepassingsrapporten

AERZEN Maschinenfabrik draaizuigerblower

Van atmosferische druk tot vacuüm

Technische bijdrage – Oplossingen in de vacuümtechniek

Als wereldleider op vlak van fabrikage van vacuüm-draaizuigerblowers, biedt AERZEN een breed gamma van producten. Dit omvat ook blowers die onderdruk genereren in één of twee trappen. Klanten zullen de perfecte oplossing vinden voor elke toepassing.

Sleutelrol van vacuümtechnologie voor industrieel gebruik

Luchtdruk speelt een centrale rol in talloze productieprocessen, technologie en verschillende andere industrieën. In de chemische industrie, metaal- en voedingsmiddelenindustrie, evenals in farmaceutische producten, is de behoefte aan betrouwbare beheersing van de vereiste druk groot. Vacuümtechnologie wordt steeds belangrijker, waardoor talloze processen ondenkbaar zijn of zelfs resulteren in onvoldoende kwaliteit. Een vacuüm wordt bereikt wanneer de atmosferische druk onder de drempel van -700 mbar komt, wat overeenkomt met een waarde van 300 mbara. Aan de andere kant spreekt men van negatieve druk wanneer de waarde deze drempel overschrijdt.

Vacuüm betekent niet vacuüm voor iedereen in de industrie. Het bereik onder de 300 mbar kan nog verder worden uitgesplitst, te weten het fijn vacuüm, het hoogvacuüm en het optimale ultrahoogvacuüm. Een perfect vacuüm zou een absolute druk van 0,0000 mbar kunnen bereiken. De toegevoegde term "absoluut" verwijst naar het perfecte vacuüm en wordt in vacuümtechnieken als standaard gebruikt. Zonder zogenaamde vacuümpompeenheden zou het niet mogelijk zijn om dit bereik te bereiken. AERZEN vacuümpompen worden sinds 1940 beschouwd als één van de meest betrouwbare in de branche.

Hoe een vacuümpomp onderscheiden van een compressor?

Als men vacuümpompen met compressoren vergelijkt, is het belangrijkste verschil de productresultaten; het genereren van onderdruk (vacuüm) of overdruk wordt fysisch bereikt via vergelijkbare methoden. Daar waar een compressor de buitenlucht in een druktank comprimeert, voert de blower de gassen af naar buiten, waardoor het gas uit een afgesloten ruimte wordt afgevoerd. Het gebruik van vacuümpompen is niet alleen beperkt tot luchtgerelateerde industriële taken, maar kan ook met alle mogelijke gassen worden gebruikt. Het is ook belangrijk om te weten dat niet elke vacuümpomp geschikt is voor talloze toepassingen en processen. Afhankelijk van de verschillende eigenschappen van gassen en de grootte van hun moleculen, moet de technologie en de gewenste functie op elkaar worden afgestemd.

Bovendien is het rekening houden met de omgevingsomstandigheden ook een belangrijke factor in het gebruik van een vacuümpomp. Vooral in de chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie worden strenge productie-eisen gehanteerd. Er zijn ook gassen die agressief zijn voor apparatuur of zelfs gezondheidsrisico's veroorzaken bij industrieel gebruik. Andere zijn gevaarlijk. Om deze reden is het essentieel dat de juiste scheiding van afgevoerde gassen en de juiste verwijdering ervan nooit worden verwaarloosd.
Afhankelijk van de sterkte van het gewenste vacuüm biedt AERZEN een verscheidenheid aan componenten die de precieze gewenste waarden kunnen bereiken en behouden. AERZEN heeft een breed scala aan apparatuur die de juiste oplossing biedt voor elke vraag.

Welke parameters bepalen de juiste vacuümtechnologie voor de klus?

Het is uiterst belangrijk vast te houden aan de gewenste parameters voor specifieke behoeften in vacuüm- en hoogvacuümtechnologie. Het is ook belangrijk om deze omstandigheden van tevoren te herkennen, zodat de juiste apparatuur wordt gebruikt. De parameters die nodig zijn in de staalindustrie verschillen bijvoorbeeld enorm van de toepassing van vacuümblowers elders. Afhankelijk van de vereisten die nodig zijn, werken de zogenaamde pompstations op verschillende niveaus en in het algemeen worden meer dan twee niveaus gebruikt. Zonder dergelijke pompstations zou een economische productie van een laag-, fijn en hoogvacuüm geen zin hebben - laat staan mogelijk zijn. De interactie tussen voorpompen en draaizuigerblowers duidt op het gebruik van pompstations op twee niveaus. Hoewel de onderdruk tussen 500 mbara en 300 mbara op één niveau kan worden bereikt, ligt deze ruim onder de drempelwaarde voor vacuüms en is een combinatie van voorpompen en vacuüm-draaizuigerblowers noodzakelijk. Hier verlaagt de voorpomp al de druk in de eerste stap in de betreffende tank of kamer. Vervolgens kan de draaizuigerblower worden ingeschakeld en kan deze, in combinatie met de voorpomp, het gewenste uiteindelijke vacuüm of de volumestroom produceren die vereist is voor de specifieke toepassing. Om de vacuümeenheid op de juiste manier te plannen, moet de operator de nodige parameters aan de fabrikant specificeren. Dit omvat de grootte van de fabrieksvloer waarin de lucht moet worden afgevoerd, of liever het maximaal vereiste vacuüm (of de volumestroom), evenals de maximaal toegestane tijd om de gassen te evacueren - voor een juiste diffusie. Wanneer we het hebben over het maximaal vereiste vacuüm, is het ook belangrijk het werkpunt te noemen. Afhankelijk van de vraag kan de juiste voorpomp worden gecombineerd met precies de juiste vacuümpomp. 

Welke componenten zijn nodig in vacuümtechnologie?

De meerderheid van de pre-pompsystemen worden specifiek geselecteerd voor de gewenste toepassingsgebieden. Daarom zijn waterringpompen, gesmeerde schottenpompen of verstelbare klauwpompen beschikbaar. En hiermee kunnen neutrale gassen heel goed worden behandeld. De toepassing van schroefvacuümpompen is zinvol wanneer de afvoereisen extreem hoog zijn. Net als bij schroefcompressoren werkt een schroefvacuümpomp zeer gelijkmatig en precies. De hoge energie-efficiëntie, het lage geluidsniveau en geringe slijtage bij vacuümproductie via schroefvacuümpompen is zeker kostenintensief

Welke AERZEN-oplossing u ook kiest voor uw behoeften op het gebied van vacuümproductie, alle componenten van voorpompen en vacuümpompen worden thermisch en energetisch perfect op elkaar afgestemd. Zo is een betrouwbaarder en duurzamer pompsysteem gegarandeerd, terwijl het accent ligt op energie-efficiëntie. AERZEN-busmotorblowers worden aanbevolen voor de hoogste eisen in industriële vacuümtechnologie. Ze zijn het meest geschikt voor langdurig gebruik en hebben een korte verdrijvingstijd. Naast de compacte cilinderinhoud, waarmee dergelijke blowers ideaal zijn in combinatie met additionele blowers, zijn ze verkrijgbaar in verschillende constructies voor verschillende toepassingsgebieden. AERZEN biedt de CM voor agressieve gassen en de HM voor neutrale gassen.

Individuele oplossingen voor vacuümtechnologie zijn cruciaal

AERZEN integreert en coördineert haar producten om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van haar klanten en door oplossingen op maat aan te bieden. Met een groot aantal verschillende mogelijke toepassingen en de hoge eisen, is het niet mogelijk om eenvoudig een complete kant-en-klare oplossing aan te bieden. Het is een feit dat de ontwikkeling en planning van een pompstation altijd van geval tot geval gebeurt. Dit is de enige manier om afzonderlijke componenten, beschikbaar voor de gewenste prestatieparameters voor voorpompen en vacuümdraaizuigerblowers, perfect op elkaar af te stemmen. Het professionele en competente advies van AERZEN maakt integraal deel uit van het volledige aanbod. Om ervoor te zorgen dat de vereiste parameters van het eindproduct worden aangehouden, voert AERZEN uitgebreide softwaretests uit, waardoor niet alleen de feitelijke productie van het vacuüm opmerkelijk is, maar ook de duurzaamheid op lange termijn en ook de energetische waarden. Aldus kunnen kritische thermische drukbereiken worden vermeden die tot problemen kunnen leiden wanneer ze continu in bedrijf zijn.

Energie-efficiëntie in vacuümtechnologie wordt steeds belangrijker

Vooral tijdens langdurig gebruik is het niet alleen belangrijk om de gewenste parameters voor het geproduceerde vacuüm te behouden, maar ook om rekening te houden met energie-efficiëntie. Zelfs om redenen van milieubescherming zijn vacuümpompen uitgerust met uiterst efficiënte technologie. Energieverbruik is vooral belangrijk voor industrieën met over het algemeen hoge energiekosten. Dit geldt voor staalproductie-installaties – de energieslurpers. Sterker nog, de definitie van kostenbesparende en hoogwaardige componenten via het ontwerp van pompstations is uitermate kritisch. Alle AERZEN-vacuümcomponenten worden niet alleen met de grootste precisie gefabriceerd, ze voldoen ook aan de belangrijkste normen in de zin van energieoptimalisatie bij het implementeren van systemen. Door aan deze waarden te voldoen, is een probleemloze continue werking gegarandeerd zonder het milieu - of uw budget - te belasten.