Inbedrijfstellingen

De inbedrijfstelling van AERZEN-machines bij u op locatie maakt uiteraard deel uit van onze service. Snel en competent. Onze ervaren AERZEN-servicetechnici zullen de unit in bedrijf stellen en zullen ze aan u overdragen in gebruiksklare toestand.

Twee AERZEN-servicetechnici stellen de unit in bedrijf

We zorgen voor:

 • assemblagecontrole en laseruitlijning.
 • de operationele toestand van de trap (olievulling, koelmiddel, enz.).
 • Controle van alle veiligheidsrelevante instellingen zoals bijvoorbeeld alarm en afschakelwaarden of signaal naar de besturingsunit/bedieningsruimte.
 • Inbedrijfstelling van de unit
 • Alle alarm en afschakelwaarden worden gecontroleerd, gevolgd door een testrun van verschillende uren bij bedrijfscondities.
 • Uitgifte van het hand-over rapport

Service geleverd door de klant

 • Ondersteunend personeel
 • Hijsmiddelen
 • Hulpstroom
 • Was- en kleedruimte
 • Bedrading en aansluiting van de stroomvoorziening
 • Aansluiting van pijpleidingen voor procesgas en hulpmateriaal in de installatie

Inbedrijfstelling van speciale units en procesgasunits

Ons gespecialiseerd personeel is beschikbaar voor assemblage en inbedrijfstelling van speciale units en procesgasunits overal ter wereld. Controle en voorbereiding van de basis

 • Assemblage van compressorunit/-units, tandwieloverbrenging, hoofdmotor, oliesysteem
 • Installatie van geleverde geluidsdempers, fittings en procesgaspijpleidingen
 • Assemblage van de interne pijpleidingen van de unit (afdichtingsmedium, olie, meetlijnen)
 • Uitlijning van koppeling(en)
 • Opstelling van akoestische omkasting
 • Vullen van smeerolie en spoelen van de oliekringloop
 • Controle van instrumentatie, compressorcontrole en signaal-uitwisseling met de primaire controle en functie van de elektrische beveiligingen
 • Inbedrijfstelling en testrun