man in blue with helmet

Marin industri

LUFT OG PROSESSGASSER OM BORD

Skruekompressorer, lobeblåsere og skrueblåsere er essensielle for skip i alle størrelser med en rekke applikasjoner og prosesser. Som spesialister i komprimering av prosessluft- og prosessgasser forstår vi akkurat hva du trenger. Takk være 150 års erfaring i utvikling og produksjon av blåsere og kompressorer, kan AERZEN alltid sørge for den produktløsningen du trenger

Variasjonfor dine mål.

Våre produktserier Delta Blower, Delta Screw, Delta Hybrid og de oljeinjiserte skruekompressorene VMX og VMY danner grunnlag for individuelle og energieffektive prosessluft- og prosessgassapplikasjoner fra små til de største volumflyt i skipsfarten. Aggregat fra AERZEN er blitt sertifisert av DNV GL og Lloyds Register, og kan derfor brukes for sikkerhetsrelevante applikasjoner om bord. Vi kan gi deg ytterligere sertifiseringer på forespørsel.

Filosofi og teknisk layout av prosessluft- og prosessgassanlegg krever høy intelligens. De vil arbeide under utfordrende miljøforhold over hele verden. Derfor kombinerer AERZEN sin omfattende kunnskap og sørger for et utmerket team bestående av spesialister fra design, styresystemer, kvalitet og prosjektledelse med internasjonal arbeidserfaring på land og om bord.

TILPASSEDE KONSEPTER FOR SHIPPINGINDUSTRIEN.

Takket være AERZENs produktutvalg, er våre eksperter i stand til å velge enten riktig maskinen for din prosess eller å tilpasse den om nødvendig, slik at du alltid får den optimale løsningen fra oss. Som klassisk kompressorer eller viktige komponent for spesielle behov, som seismiske undersøkelser av havbunnen eller for utslipp av VOC-gasser på oljetankere, finnes det en rekke individuelle marineapplikasjoner. Dette er grunnen til at anvendelsen av en AERZEN blåser eller kompressor virkelig utgjør en forskjell om bord.

 • Antikrengesystem for skipsstabilisering
 • Å holde områdene fri for is med isbrytere (Duck Walk)
 • Tverrgående trykksylindre om bord i yachter
 • Luftsmøring av skipsskrog

   

 • Avløpsvannrenseanlegg på skip, tilgjengelig i alle størrelser 
 • CH-blandede gasser [VMX & VMY]
 • VOC (flyktige organiske forbindelser) [VMY]
 • Fordampningstapgasser [VMX & VMY]
 • Inertgasser og utluftingsgasser [VMX & VMY]

   

 • Luftinjeksjon for skipets propell
 • Med luftgardinsystemer for offshore

  

 • Forhåndskomprimering for trykkluftgenerering
 • Suge- og trykktransport for lasting og lossing
 • Halvt nedsenkbare skip
 • Undersøkelse av havbunnen