man in blue with helmet

AERZEN BIOGASSLØSNINGER

Førsteklasses teknologier for biogass-sektoren – produsert av AERZEN.

Kunder drar nytte av den omfattende kunnskapen som AERZEN har oppnådd fra flere tiår med erfaring innen kjemisk og petrokjemisk
industri.br1/Bruken av biogass som energikilde, vil bidra til å oppnå miljømålene nasjonalt og internasjonalt – enten ved å redusere behovet for atomenergi eller redusere CO COsub12/sub1-utslipp.

Vi i AERZEN støtter alle disse målene med våre mer enn 43 datterselskaper over hele verden.

I mange år har AERZEN-blåsere og -kompressorer transportert og komprimert alle typer gasser og gassblandinger i kjemiske og petrokjemiske fabrikker. Dermed er energieffektivitet, anleggssikkerhet og pålitelighet avgjørende kriterier. Basert på denne kunnskapen og erfaringene, tilbyr AERZEN produkter spesielt utviklet for biogassmarkedet:

enten for å øke inntakstrykket av kraftvarme(CHP)-motorer og renseanlegg for biogass (BGTP) eller som en viktig del av biogassinjeksjonsfabrikker (BGIP) for komprimering av biometan for tilførsel til gassnettet; AERZEN har den passende blåseren eller kompressoren for enhver applikasjon. Kundespesifikke løsninger kan tilbys med utgangspunkt i et bredt utvalg av maskinstørrelser og trykkdesign.

Alle blåsere og kompressorer kan brukes i eksplosjonsfarlige områder sone 1 og i sone 2 som definert i ATEX-direktiv RL 2014/34/EU samt maskindirektivet, inkludert den nyeste sikkerhetsstandarden (EN 1012-3) og den tyske DVGW*-reguleringen.
*DVGW: Den tyske teknisknaturvitenskapelige foreningen for gass og vann

Et diagram over AERZEN biogassløsninger – funksjonaliteten til et biogassanlegg
AERZEN biogassløsninger – funksjonaliteten til et biogassanlegg
Skjematisk oversikt over AERZEN applikasjoner i et biogassanlegg
AERZEN har den passende teknologi-løsningen for enhver biogass-applikasjon.