man in blue with helmet

Kjemi- og prosessteknologi

pålitelighet møter effektivitet

Effektive kompressorer og blåsere fra AERZEN finnes i en rekke driftsmiljøer, passer for nesten alle medier, er uovertruffen i sin pålitelighet, og kan tilpasses kundens individuelle spesifikasjoner

Den kjemiske industrien er helt avhengig av pålitelige leveranser av prosessgass. Men prosessene er forskjellige og krever spesialiserte maskiner. Løsningen: de effektive kompressorene og blåserne fra AERZEN, som er benyttet og anerkjent i tallrike driftsmiljøer, passer for nesten alle medier, er uslåelige når det kommer til pålitelighet og kan tilpasses den enkelte kundes spesifikasjoner. Kan løsningen virkelig være så enkelt? Det kan den!

EUs direktiver for eksplosjonsvern spiller en viktig rolle, blant annet innenfor kjemiske industri. AERZEN tilbyr alltid tilpassede løsninger med sine produkter.

Enten det er snakk om kjemi, petrokjemi eller energi, med ammoniakk, argon, styrengass, vinylklorid eller hydrogen – oljefrie kompressorer, blåsere og vakuumpumper fra AERZEN finnes i over 10 000 installasjoner og prosesser rundt om i verden.

Alle blåsere og kompressorer kan brukes i eksplosjonsfarlige områder sone 1 og sone 2 som definert i ATEX-direktiv 2014/34/EU samt maskindirektivet, inkludert de nyeste sikkerhetsstandarden (EN 1012-3).

Bruksbeskrivelser

AERZEN har løsninger i sin omfattende produktportefølje for nesten alle ATEX-soner

Med AERZEN på den sikre siden

Teknisk bidrag – Løsninger i henhold til ATEX direktivene

Fra kjemi til prosessteknologi – antallet applikasjoner som inkluderes i EU-direktivene eksplosjonsbeskyttelse øker. På bakgrunn av erfaringene over flere tiår, kan AERZEN tilby en omfattende og kostnadseffektiv produktportefølje for maksimal sikkerhet.

BASF Antwerpen setter en ny AERZEN-kompressor i drift. Den skal benyttes til ekstraksjon av butadien

AERZEN kompressor benyttet til ekstraksjon av butadien

Suksesshistorie – BASF Antwerpen

AERZEN Belgia leverer en skruekompressor VR 736 til et nytt anlegg for utvinning av butadien til BASF Antwerpen

Bilde av AERZEN Delta Hybrid-aggregat

Pneumatisk transport av granulater og støvmateriale

Suksesshistorie – BASF Rudolstadt

I industriparken Rudolstadt i Thüringen produserer BASF Performance Polymers GmbH polyamidgranulat. Komprimert luft oppfyller sentrale behov som transportmedium for hele produksjonsforløpet. I tre år har denne prosessen blitt utviklet med en AERZEN Delta Hybrid blåserenhet.