Evaluări acustice

OPTIMIZĂRI ÎN FAZA DE PLANIFICARE ȘI PROIECTARE ȘI LA INSTALAȚII DEJA EXISTENTE

Utilajele AERZEN funcționează silențios. Dar, deoarece mediile de funcționare diferă, avem pregătiți specialiști –în domeniul nivelului de zgomot pentru a vă ajuta cu soluțiile de care aveți nevoie, rapid și sustenabil.

Optimizare acustică

  • evaluarea condițiilor de pe teren
  • colectare date măsurători
  • determinarea intensității sonore în conformitate cu ISO 9614
  • sugestii de optimizare, cu cotație

Pentru dumneavoastră, ca client al nostru, efectuăm evaluări acustice în cadrul fazei de planificare și proiectare. De asemenea, ne ocupăm de optimizări acustice la instalații existente.

Aflați detalii despre optimizarea acustică

Evaluări acustice în faza de planificare și proiectare

Emisia sonoră a utilajelor proiectate de AERZEN, sistemele de conducte conectate și propagarea sunetelor în încăperi, respectiv în aer liber sunt examinate și descrise, inclusiv:

  • Compilarea datelor acustice existente Calculul emisiilor sonore în conformitate cu VDI 3733 Determinarea influenței încăperii și, dacă este cazul, alte zgomote de fond Determinarea nivelului anticipat în încăpere Recomandarea măsurilor pentru atingerea valorilor garantate pentru încăperi sau imisie. Verificarea valorii garantate prin evaluări acustice și interpretare, în parte prin măsurarea complexă a intensității sonore în conformitate cu ISO 9614.

Optimizare nivelului de zgomot la instalații existente

  • Înregistrarea datelor și condițiilor acustice pe teren Compararea datelor măsurate cu variabilele perturbatoare care trebuie calculate (poziție frecvență, frecvențe de rezonanță) Discutarea rezultatelor și propunere de optimizare cu cotație Verificarea valorii garantate prin evaluări acustice și interpretare, în parte prin măsurători complexe ale intensității acustice în conformitate cu ISO 9614.