man in blue with helmet

Water- en afvalwaterbehandeling

Energiebesparende beluchting van activeringsbassins - en meer

Exploitanten van gemeentelijke en industriële afvalwaterbehandelingsinstallaties worden geconfronteerd met uiteenlopende en vooral ook steeds grotere uitdagingen op het gebied van milieubescherming, behoud van hulpbronnen, demografische veranderingen, kostenefficiëntie en klimaatverandering. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten de processen voortdurend worden geoptimaliseerd en aangepast. Hiervoor is de juiste knowhow, de juiste technologie en slimme regel- en besturingstechniek nodig. Want het zijn al lang niet meer alleen de blowers en compressoren die ervoor zorgen dat er bij toenemende eisen en gedifferentieerde belasting een hogere efficiëntie wordt behaald.

EFFICIËNTE OPLOSSINGEN VOOR GEMEENTELIJKE EN INDUSTRIËLE AFVALWATERBEHANDELINGSINSTALLATIES

De Aerzener Maschinenfabrik is een internationaal toonaangevende leverancier op het gebied van afvalwaterbehandeling. Al meer dan 150 jaar ondersteunen wij exploitanten van afvalwaterbehandelingsinstallaties en industriële partners met innovatieve oplossingen en kunnen wij met recht zeggen: Wij weten wat er gedaan moet worden.

Hoe kan er bij afvalwaterbehandeling op energiekosten worden bespaard? Welke mogelijkheden zijn er om nieuwe installaties te ontwerpen? Hoe kunnen belastingsprofielen worden bepaald en optimaal worden benut? AERZEN heeft de juiste antwoorden in de vorm van veelzijdige en flexibele oplossingen en door de ervaring die is opgedaan met talloze gerealiseerde projecten.

Vraag het ons, we delen onze ervaring graag - LET'S TALK!PRESTATIES VOOR EXPLOITANTEN VAN AFVALWATERBEHANDELINGSINSTALLATIES

Als exploitant van een afvalwaterbehandelingsinstallatie moet u inspelen op de toenemende en veranderende eisen. Maak gebruik van onze knowhow. Naast de juiste producten bieden wij vooral één ding: Knowhow!

lees meer

Casestudies

Van planning tot doel. Ontdek welke oplossingsgerichte aanpak er voor andere bedrijven is ontwikkeld en geïmplementeerd.

lees meer


PERFORMANCE³ - VERHOGEN VAN DE EFFICIËNTIE

Niet te veel, niet te weinig - altijd precies op maat. De behoefte aan wisselende belastingen in de beluchtingstank is een uitdaging voor elke beluchtingstechnologie. AERZEN heeft een manier gevonden om deze belastingsverandering te allen tijde nauwgezet uit te voeren. Bespaar kosten en ondervind de tot nu toe onbereikbare efficiëntieniveaus in de totale bedrijfsvoering!

lees meer

ADVIES OVER AFVALWATERBEHANDELING

Hier vindt u actuele informatie over het thema water en afvalwaterbehandeling, financieringsmogelijkheden, technologische toekomst en nog veel meer. Maak gebruik van de decennialange ervaring en de aanwezige kennis van de Aerzener Maschinenfabrik.

Voor de adviseur


Hoe hoog is het besparingspotentieel van uw zuiveringsinstallatie?
Prestatiecalculator

Bereken nu!


Beluchtingsonderdelen voor beluchtingstanks

Afvalwaterbehandeling met blowertechniek van AERZEN

Hoe kunt u geld besparen op energiekosten met afvalwaterbehandeling? Wat zijn de mogelijkheden voor een nieuw faciliteitsontwerp ter vervanging van oude modellen en onderdelen of voor modernisering? Dit zijn belangrijke vragen voor elke operator van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. AERZEN kan al uw vragen beantwoorden met haar veelzijdige en diverse oplossingen.

Waarom de juiste blowertechnologie essentieel is in afvalwaterbehandeling

AERZEN is een toonaangevende internationale leverancier van oplossingen voor de behandeling en zuivering van afvalwater. Afvalwaterzuivering in zuiveringsinstallaties is één van de grootste toepassingsgebieden voor AERZEN-blowertechnologie. Compressoren, blowers en turblowers zorgen voor de beluchting van de beluchtingtanks in alle soorten afvalwaterzuiveringsinstallaties. De toepassing varieert van een kleine biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie tot grotere installaties, die in verschillende gemeenten verantwoordelijk zijn voor de behandeling van afvalwater. De machines van AERZEN verrijken het afvalwater door perslucht met zuurstof in te blazen. De nodige zuurstof wordt vervolgens naar de bacteriën gevoerd, waardoor ze op een biologische manier afvaldeeltjes in de beluchtingstank kunnen afbreken en verwijderen. Deze stap van de behandeling van afvalwater beslaat 60 - 80% van de totale energiekosten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Gezien dit grote aandeel in de energiekosten kunnen we ervan uitgaan dat veel geld kan worden bespaard door de meest efficiënte beschikbare technologie te gebruiken.

Wat deze energietechnologie betreft, is een andere belangrijke stap voor meer efficiëntie het monitoren en optimaliseren van de dagelijkse en jaarlijkse fluctuaties. Een voorbeeld hiervan zijn de energiekosten voor de beluchting van een actief afvalwaterzuiveringsbekken in een populair vakantieoord; op een warme zomerdag met veel hoger volume vergeleken met een koude winterdag. Als de prestaties van de blowers kunnen worden afgestemd en aangepast aan deze fluctuaties, kunt u een aanzienlijke hoeveelheid geld en energie besparen. Om dit te bereiken, is het de moeite waard meer aandacht aan elk van deze omstandigheden te besteden. Hoe groot is de rioolwaterzuiveringsinstallatie, zijn er grote fluctuaties en/of wordt de werklast gelijkmatig verdeeld? Zijn alle blowers afgestemd op de optimale output en stemmen ze overeen met de stuursnelheid en de belasting van de afvalwaterzuiveringsinstallatie? Hoeveel ruimte is beschikbaar voor de blower? Hoe lang gaan de faciliteiten mee en wanneer is een grote onderhoudsbeurt nodig? In principe moet elke afvalwaterzuiveringsinstallatie nauwkeurige plannen opstellen.

Welke technieken zijn beschikbaar en wat zijn de voordelen?

Draaizuigerblowers

Draaizuigerblowers (bijv. de AERZEN Delta Blower) zijn de werkpaarden van de bloweroplossingen. Met relatief lage initiële kosten kunnen ze grote controlegebieden dekken en bieden een mogelijkheid tot flexibele toepassingen. Draaizuigerblowers kunnen zich gemakkelijk aanpassen aan druk- en temperatuurschommelingen.

Draaizuigerblowers worden verreweg het meest gebruikt bij de afvalwaterbehandeling. De opmerkelijke flexibiliteit binnen het regelbereik kan gemakkelijk gerealiseerd worden met een frequentieomvormer. Er wordt dus consistentie geproduceerd, zelfs met fluctuaties in capaciteit. De relatief lage investeringskosten betalen zichzelf terug binnen zeer korte tijd.

Turboblowers of turbocompressoren

Turbotechnologie is vaak de meest efficiënte oplossing voor een proces met een beperkt, maar consistent regelbereik en consistente regelsnelheid. Met continue werking dicht bij het ontwerppunt wordt door de turbo aanzienlijk energie bespaard in vergelijking met draaizuigerblowers. De hogere kosten die gepaard gaan met de aankoop worden al snel gecompenseerd door de efficiëntie van de turbo's. Het gebruik van turbo's is minder geschikt in een systeem met frequente extreme druk- en stromingsfluctuaties.

Een ander voordeel van de turbo is dat hij kleinere afmetingen heeft. Er is een kleinere inbouwruimte nodig, waardoor de blowerruimte flexibeler kan worden gebruikt (bijv. voor het aanpassen of vernieuwen van de installatie). Dit kan ook de kosten verminderen. AERZEN levert de turbo en de andere componenten als een package unit: de motor, blower en besturing worden geleverd als een complete machine en een eenvoudige installatie.

Hybrid Blower (draaizuigercompressor)

Een Hybrid Blower combineert de beste eigenschappen en voordelen van draaizuigerblowers en schroefcompressoren met het rendement van turboblowers. Het belangrijkste structurele verschil is het gebruik van een lagedruk-schroefrotor in plaats van een rechte rotor. Hierdoor kunnen grote stromings- en drukfluctuaties flexibel en efficiënt worden geregeld. Hybride blowers bieden een vergelijkbaar regelbereik als draaizuigerblowers en garanderen een relatief constant volume aan drukveranderingen. Een hybride blower heeft een regelbereik van 25 tot 100%. Het voordeel ten opzichte van turboblowers is de superieure efficiëntie in de deellastgebieden van de machine.

Wanneer is een combinatie van verschillende blowercomponenten zinvol?

De installatie van een combinatie van de bovengenoemde machinetechnologieën is zeer de moeite waard in grote afvalwaterzuiveringsinstallaties of installaties met grote capaciteit en hoge fluctuaties (bijv. een turbocompressor wordt gebruikt voor de basisbelasting en een hybride blower wordt ingeschakeld voor piekbelastingen of omstandigheden met een laag debiet). een turbocompressor wordt gebruikt voor de basisbelasting en een hybride blower wordt ingeschakeld voor piekbelastingen of omstandigheden met een laag debiet).

De verschillende soorten machines kunnen zowel bij zandvangers als bij beluchtingstanks worden gebruikt. Een combinatie van turboblowers, draaizuigercompressoren en draaizuigerblowers kan de energie-efficiëntie verbeteren en de bedrijfskosten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aanzienlijk verlagen. AERZEN biedt oplossingen met haar concept "Performance³".

Hoe kan ik de meest duurzame en kostenefficiënte oplossing vinden voor mijn behoeften?

Als eerste de intelligente AERZEN Performance³ software "AERsmart", die de meest energie-efficiënte machinecombinatie selecteert voor elk vereist werkpunt en garandeert dat alle machines zullen werken met hun ideale maximale efficiëntie.

De toepassingen in afvalwatertechniek zijn divers. Om te helpen bij de identificatie van het meest geschikte en efficiënte systeem biedt AERZEN zijn klanten een speciale evaluatie, de “AERaudit”, waarmee prestatiegegevens van een bestaand systeem gemeten en beoordeeld kunnen worden. Gebaseerd op deze analyse kunnen verbeteringen en energiebesparende opties bepaald worden voor elke installatie van de klant. Bovendien heeft AERZEN een uitgebreid assortiment materialen samengesteld voor de planning van de sites voor zijn klanten. Naast een grote hoeveelheid product- en planningsinformatie zullen installateurs, ingenieursbureaus en exploitanten van afvalwaterzuiveringsinstallaties ook worden geholpen bij het berekenen van bedrijfsgegevens, belangrijke informatie over het ontwerp van de machineruimte en tips voor de mogelijkheid van warmteterugwinning tijdens de behandeling van afvalwater.

Diverse toepassingen - precieze oplossingen

Talrijke feedbacks van gebruikers en rapporten op het gebied van afvalwaterzuivering illustreren hoe efficiënte oplossingen voor zeer verschillende behoeften worden gecreëerd met het juiste gebruik van verschillende blowercomponenten.

De efficiëntie van de in 1974 gebouwde Silverstone Sewage Treatment Plant in Colorado, USA, waar de afvalwaterzuivering en -behandeling plaatsvindt van verschillende gemeentes, waaronder vakantieoorden die te maken hebben met grote schommelingen in de vraag, is dan ook duidelijk verbeterd door de oude centrifugaalblowers te vervangen door de blowertechnologie van AERZEN en extra frequentieregelaars.

De hier gebruikte AERZEN Turbo TB 100 is uitgerust met een permanente magneetmotor, die is ontwikkeld voor de hoge-frequentie- en hoge-snelheidsvereisten van een direct aangedreven turbo-toepassing. Als gevolg hiervan is het geluidsniveau drastisch verminderd en zijn gehoorbeschermers overbodig geworden. Bovendien kan de hete lucht uit het koelsysteem in de winter worden gebruikt voor warmteterugwinning om het systeem te verwarmen.

Maar ook tal van succesverhalen in Duitsland zelf getuigen van de kwaliteit en de effectiviteit van de AERZEN-producten: In de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Emsbüren in het zuiden van Nedersaksen (Duitsland) is in maart 2016 een magneetgelagerde turbo van een concurrent vervangen door een luchtgelagerde turbomachine van AERZEN. De TB50-0.8 S dekt het werkingsniveau met middelhoge en hoge belasting van de installatie, ontworpen voor 16.000 inwonerequivalenten. De werking met lage belasting 's nachts wordt verzorgd door een draaizuigerblower. De AERZEN turbo wordt intermitterend gebruikt.

Tijdens het opstarten start de luchtgelagerde turbo in vollastbedrijf en behoudt deze werking gedurende 10 minuten. Vervolgens wordt 60% -70% van de maximale volumestroom gedurende een periode van 60-80 minuten gereduceerd. Zodra de vereiste zuurstof de beluchtingstank bereikt, wordt de turbo aanvankelijk op nullastbedrijf geschakeld en vervolgens volledig uitgeschakeld. Door de intermitterende werking met de juiste shutdown-processen is het mogelijk geworden om zich aan te passen aan verschillende belastingsvereisten en om energie te besparen. Op basis van een goede klantrelatie met de luchtgelagerde turbo van AERZEN was het de verantwoordelijkheid van het waterschap van Lingener Land om een magneetgelagerde machine te vervangen door een luchtgelagerde turbo van AERZEN in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Spelle.

Nog een succesverhaal van AERZEN in Duitsland is de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Holzkirchen bij München. 80% van de totale energiekosten van de afvalwaterzuiveringsinstallatie worden hier gegenereerd voor de aandrijving van de blowers. Daarom bleken een op maat gemaakt ontwerp en toenames van impact zeer snel rendabel te zijn. Voor de wisselende luchtvereisten in het beluchtingsbekken was een exacte lucht-dimensionering met een exacte regeling vereist. De AERsmart-regeling van AERZEN bleek een geschikt antwoord te zijn. Op basis van de luchtvereisten werken hierin verschillende types blowers samen. Als bij een automatische piloot neemt de AERsmart het regel- en regelgevend beheer van de units over, met verschillende werkingsprincipes en implementaties in overeenstemming met de vereisten. De basisbelasting wordt geleverd door een TB75-0.8S-turbocompressor. In het geval van piekbelastingen wordt ook een draaizuigercompressor van de Delta Hybrid-serie gebruikt, met twee Delta-blowers van het oudere type, die de luchttoevoer overnemen wanneer de belasting laag is. Gedeeltelijke belastingen binnen de faciliteit worden grotendeels vermeden door een gerichte regeling en gedifferentieerd gebruik van de afzonderlijke machines. Tegelijkertijd neemt de energie-efficiëntie toe. Een efficiënte behandeling van het afvalwater wordt gemakkelijk gemaakt door AERZEN!

Een gedetailleerd referentierapport over de AERZEN-beluchtingssystemen in de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Holzkirchen bij München is te vinden onder deze link.

Raadpleeg onze whitepaper voor meer informatie over de keuze van de meest effectieve blowertechnologie.